Varför välja Astel som partner för att skapa stora modulhus?

Varför välja Astel som partner för att skapa stora modulhus?

Varför välja Astel som partner för att skapa stora modulhus?


Astel har under flera årtionden gjort konstruktionen av modulbyggnader alltmer perfekt. En del av Astel Group började tillverka hus med träregelstomme för över 70 år sedan, vilket gör att vi är den äldsta tillverkaren av denna typ av hus i hela Baltikum. Men förutom att vi har en lång erfarenhet, vilka är de andra viktiga anledningarna till att välja Astel Modular som partner vid konstruktion av stora modulbyggnader?

Vi har förmågan att förverkliga dina projekt

Astels husfabriker finns i Estland, där kunskapen om att bygga högkvalitativa modulbyggnader är utbredd och exportkapaciteten är stor. Astel har fyra produktionsanläggningar i södra Estland, vilket gör att vi kan producera upp till 35 000 m2 rumsmoduler per år, under kontrollerade fabriksförhållanden. Detta innebär att vi kan färdigställa en modulbyggnad från början till slut, på 8 veckor.

Astel är flexibla

Vi kan anpassa våra projekt enligt våra kunders behov och önskemål. Vi har standardprojekt för olika typer av byggnader, men använder sällan detta alternativ, eftersom alla kunder har unika behov. Även om vi tillverkar byggnaderna i samarbete med våra kunder och skapar anpassade lösningar, kan vi fortfarande slutföra upp till 95 % av arbetet i fabriken.

Eftersom vi vill vara flexibla erbjuder vi två alternativ till våra kunder – ett produktionspaket och ett nyckelfärdigt paket. Produktionspaketet innefattar prefabricerade moduler med de installationer som krävs, material och en instruktör som styr installationsprocessen.

Det nyckelfärdiga paketet är en komplett lösning. Förutom att producera moduler, tar vi även hand om transport och installationsarbeten från början till slut.

Vi känner till den skandinaviska byggmarknaden

Vi är en erfaren allmän byggmästare i Skandinavien och i synnerhet Sverige och bygger i enlighet med lokala byggnadsnormer och föreskrifter. Detta innebär att inga överraskningar uppkommer under besiktningarna och våra kunder kan räkna med en snabb och problemfri överlämning.

Kvaliteten hos våra byggnader och våra medarbetares säkerhet är mycket viktigt för oss

Vi är stolta över att vårt kvalitetshanteringssystem är standardiserat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Och ännu viktigare är att våra medarbetare är skyddade på alla sätt. Därför samarbetar vi i Sverige med Byggnads, som står för byggnadsarbetarnas rättigheter samt Fora, som hanterar våra arbetstagarförsäkringar. Alla våra anställda är registrerade i ID06-systemet.

Förutom våra medarbetare, vill vi även att våra partners ska lita på oss. I Finland är vi en Tillförlitlig partner (Luottetava Kumppani) och i Norge är vi registrerade i StartBANK, vilket är ett bevis på att vi är en tillförlitlig partner för både kunder och leverantörer.

Vi bygger i enlighet med tidsfrister och budget

Vi levererar alltid våra byggnader i enlighet med tidsfristen: Våra kunder kan förvänta sig följande tidsplanering vid beställning av en modulbyggnad från oss:

  • Utformning av byggnaden tar upp till 4 veckor.
  • Produktion av prefabricerade moduler och förberedelserna på plats genomförs samtidigt och tar 6-8 veckor
  • Installationsarbeten, finjusteringar och överlämning tar mellan 6-8 veckor.

Vi tillåter inga halvmesyrer och våra byggnader uppfyller alltid högsta kvalitetsstandard. Eftersom våra byggnader skapas som nyckelfärdiga lösningar är de efter överlämnandet redo för inflyttning. Vi tar hand om projektet från idé till färdigställande och hjälper våra kunder genom hela byggprocessen.

Astel – din partner för modulär konstruktion

Vi är alltid intresserade av långsiktiga partnerskap för att kunna arbeta så effektivt som möjligt. Astel samarbetar gärna med kundernas arkitekter, tekniska chefer och konstruktionsexperter för att skapa bästa möjliga lösning. Samarbete är nyckeln till att förväntade resultat uppnås.

Söker du efter en pålitlig partner för att genomföra nya byggprojekt? Vi diskuterar gärna dina kommande projekt och föreslår modulära lösningar.

Privacy Policy