Varför ska man välja modulär konstruktion hellre än traditionell konstruktion på plats?

Varför ska man välja modulär konstruktion hellre än traditionell konstruktion på plats?

Varför ska man välja modulär konstruktion hellre än traditionell konstruktion på plats?


Modulära lägenhetsbyggnader i Danderyd, Stockholm – Astel Modular

Med tanke både på effektiviteten och enkelheten är det inte konstigt att modulbyggandet har tagit världen med storm. Allt fler byggföretag övergår till moduler och detta av synnerligen goda skäl.

Här har du bara några av dessa goda skäl till varför du borde fundera på att gå över till modulärt byggande istället för den klassiska metoden att bygga på plats:

Modulära konstruktioner kan byggas färdigt snabbare

Ett bygge i det fria kan ofta försinkas till följd av ogynnsamma miljöfaktorer, t.ex. dåligt väder.

Det problemet försvinner emellertid med modulärt byggande eftersom byggnaden färdigställs i ett avgränsat utrymme som inte påverkas av yttre faktorer och med repetitiva tekniker och praktisk utrustning.
Av dessa skäl, färdigställs den här typen av byggnader vanligtvis på 30-50% mindre tid än med mer traditionella byggmetoder, något som gör att tidsplanerna kan hållas.

Eftersom modulära byggnader färdigställs på fabriker, blir de aldrig försenade på grund av vädret utan slutförs inom den fastställda tidsramen. Markarbeten kan också försiggå samtidigt som modulbyggnaden uppförs.

Kvalitetskontroll

Eftersom modulbyggnader när de är färdigbyggda måste transporteras till en annan plats, behöver de vara tillräckligt kraftiga för att stå emot transportprocessen. När byggnaden väl har kommit fram till sin destination, måste den sedan lyftas på grunden med kran. Det betyder att det är särskilt viktigt med kvaliteten.

Precis som med löpande-bandprincipen för bilar, har en prefabricerad byggnadsmodul inbyggda kvalitetskontroller. Modulära byggnadsfabriker arbetar målmedvetet med att skapa ytterst effektiva byggnader och har inspektioner vid varje station, vilket eliminerar oövertänkta beslut eller oväntade komplikationer som kan uppstå på fältet.

På samma sätt förvaras allt byggmaterial under samma kontrollerade förhållanden vilket minskar risken för defekter, t.ex. skeva bräder. Dessutom kan byggarbetarna arbeta i samma kontrollerade miljö med alla verktyg och all utrustning till sitt förfogande. Detta leder till bättre konstruktioner och överlägsen kvalitet.

Minskade kostnader

Modulärt byggande innebär otaliga kostnadsfördelar jämfört med traditionellt byggande på plats. Såsom nämnts ovan minskar modulkonstruktioner byggnadstiden, vilket i sin tur ger markant lägre arbetskostnader.

Eftersom modulfabriker använder sig av precisionsutrustning och detaljerad utformning, ger byggprocessen dessutom upphov till mindre svinn. Varje konstruktion använder exakta mängder av virke och andra material.

Mindre spill och dessutom miljövänliga

Modulbyggnader är snälla mot miljön – de byggs med miljövänliga material och är marknadsledande när det gäller andelen återanvänt material.

Eftersom modulkonstruktioner gör det lättare att utnyttja repetitiva produktionsmetoder, något som är vanligt när det gäller löpande-bandproduktion, kräver modulbyggnadsprocessen mindre energi än traditionellt byggande.

Till skillnad från byggverksamhet på plats, används avfallet istället för att kastas.

Färre avbrott på byggplatsen

Eftersom modulkonstruktioner byggs i avgränsade utrymmen, kan avbrott och störningar där byggnaden ska uppföras hållas på ett absolut minimum. Att bygga på annan plats, förändrar hela byggprocessen för företag, skolor och privatpersoner, vilket ger bättre kvalitetskontroll och färre störningar.

Om din modulbyggnad ska användas som ett nytt kontor hos ett befintligt bolag, kommer verksamheten att fortgå som vanligt på platsen. När byggnaden är färdigställd, kan den därefter levereras på plats. Det krävs inget störande byggnadsarbete.

Flexibel användning

Förutom privata hus, trädgårds-, bastu- eller andra småbyggnader, har modulbyggandet tagit jättekliv mot att uppföra verkligt stora byggnader. Numera kan hyreshus, 5-stjärniga hotell, skolor och förskolor byggas av prefabmoduler. Modulbyggande är också idealiskt för att utöka redan befintliga byggnader.

En portabel byggnad kan transporteras till flera olika platser, så du kan fortsätta att använda den även om den inte behövs på den ursprungliga platsen. Det sätt som man bygger modulära byggnader på, betyder att de klarar av att lyftas upp och transporteras flera gånger.

Genom att välja att bygga modulärt, kan du dra nytta av en snabb och kostnadseffektiv process med miljövänliga material och inbyggd hållbarhet. Kontakta oss för en diskussion om hur modlärt byggande kan hjälpa till att utveckla din verksamhet.

Privacy Policy