Varför bygga hotell eller andra inkvarteringsbyggnader av prefabricerade moduler?

Varför bygga hotell eller andra inkvarteringsbyggnader av prefabricerade moduler?

Varför bygga hotell eller andra inkvarteringsbyggnader av prefabricerade moduler?


Stora multinationella hotellkedjor söker alltid möjligheter för tillhandahållande av bästa möjliga kundservice och vistelseupplevelse för sina kunder. De kompromissar aldrig i fråga om sina byggnaders utseende – oavsett om det gäller en tjusig fasad och lobby eller hotellrum med snygg ytfinish i varje detalj.

Under det senaste årtiondet har världens största hotellkedjor, såsom Marriott och Hilton, börjat bygga sina hotell av prefabricerade moduler. Varför har de största aktörerna i hotellbranschen föredragit just en sådan lösning?

Effektivitet är avgörande

I hotellbranschen, precis som i alla branscher, är effektiviteten extremt viktig. Ju snabbare byggnaden blir färdig för att ta emot gästerna desto snabbare börjar investeringen att betala sig. Här ligger modulbyggnaders främsta fördel framför traditionellt byggande – i snabbhet. De prefabricerade modulerna tillverkas inomhus under kontrollerade förhållanden, med användning av kvalitetsmaterial och standardiserade arbetsprocesser. Det enda som görs på byggplatsen är montering av modulerna och finisharbeten.

Traditionellt byggande påverkas ofta av väderförhållanden och problem i leveranskedjan – som till exempel försenade materialleveranser. Varje försening innebär stora kostnader för byggherren och orsakar problem i kontakterna med byggentreprenören. Därför kan processen för modulbygge som helhet gå upp till 50 % snabbare än traditionellt bygge på byggplatsen. Tillverkare av modulhus har bevisat att de kan erbjuda kvalitetsproduktion, hålla sig inom budget och uppföra byggnaden till utlovad tid, eftersom den yttre påverkan på byggprocessen är minimal.

Hållbarhet allt viktigare

Alla stora varumärken måste ha en hög standard på sina tjänster, samtidigt som de måste vara hållbara för att kunna klara sig i dagens tuffa affärsmiljö. Det får bl.a. uttryck i metoder som används för verksamhetsutvidgning. Modulbygge är den mest hållbara och den “grönaste” metoden av de byggmetoder som finns tillgängliga idag – det ger minimalt med byggavfall och tar vara på nästan allt råmaterial som främst består av trä, en förnybar naturresurs. Dessutom lämnar sådan byggnation ett avsevärt mindre avtryck på sin omgivning då man slipper den långvariga byggprocessen på byggplatsen med mycket byggavfall och buller.

Bästa flexibilitet

Att bygga hotell av moduler är egentligen ett mycket logiskt och naturligt val. Eftersom hotellrummen i sig oftast följer ett återkommande mönster kan samma produktionsritningar användas för framställning av ett stort antal hotelrumsmoduler. Samtidigt lämnar modulbygge en stor valfrihet för olika utbyggnader, ändringar och tillbyggnader som enkelt kan integreras med tidigare monterade moduler. De prefabricerade modulerna som tillverkas under kontrollerade förhållanden färdigställs från början med beaktande av de strängaste byggreglerna som gäller för hotellbranschen. Det är just själva prefabriceringen som gör det betydligt lättare att uppnå den erforderliga standarden, jämfört med traditionellt platsbygge.  

Med tanke på att ett modulbyggt hotell kan uppföras snabbare, mer kostnadseffektivt, till högre kvalitet och miljövänligare, är det helt förståeligt varför världens största hotellkedjor föredrar modulbygge. Och allt fler andra som följer deras exempel.

Vill du också expandera din logiverksamhet med hjälp av modulbyggnader? Kontakta oss och vi hittar en bra lösning för förverkligande av dina idéer.

Privacy Policy