Varför bygga flerbostadshus av modullägenheter?

Varför bygga flerbostadshus av modullägenheter?

Varför bygga flerbostadshus av modullägenheter?


Platinan – installation av nya modulära lägenheter – Astel Modular

Modulhus är en typ av byggnad där över 90 % av byggarbeten utförs i husfabriken. Idén bakom modulhus kommer ursprungligen från flyttbara hustrailers. Numera tillverkas modulhus efter högsta möjliga kvalitetsstandarder och med en ytfinish som håller toppnivå. Man kan till och med lova att ett färdigt modulhus inte kan särskiljas från ett traditionellt platsbyggt hus. Om kvaliteten är hög och inga kompromisser med design krävs kan man förutom privata bostäder mycket väl även bygga stora flerfamiljshus av prefabricerade moduler.

Modulhus uppfyller höga kvalitetskrav

Den första stora anledningen ligger i den bestående höga kvaliteten. En standardiserad produktionsprocess i kontrollerade inomhusförhållanden säkrar en jämngod kvalitet på slutresultatet. Arbetsstyrkan i fabriken är specialiserad på sina bestämda arbetsprocesser och produktionen påverkas inte av vädret. Det hjälper att både korta ner produktionstiden och följa mycket stränga kvalitetskrav med yttersta precision.

Låga kostnader och tillförlitligt tidsschema

Modulbygge håller kostnaderna nere och eliminerar dröjsmål orsakade av problem med arbetstagare eller materialleveranser. Det kan låta otroligt, men elimineringen av olika dröjsmål förkortar husets färdigställandetid upp till 50 % jämfört med traditionellt platsbygge. Om man idag kan bygga 3-5 våningar höga flerfamiljshus av moduler har branschen redan siktet inställt på modulbyggda höghus.

Modulbygge hjälper att spara miljö

Modulbygget av flerfamiljshus är miljövänligare tack vare mindre byggavfall och betydligt mindre buller. Dessutom är finansieringsriskerna mindre, liksom antalet arbetsplatsolyckor i byggprocessen.

Modullägenheter framställs snabbt med hjälp av standardiserade processer

En snabb produktionsprocess låter fastighetsutvecklare som beställer modulhus att klara av den stigande efterfrågan även i områden med bostadsbrist. Hela produktionsprocessen kan pågå samtidigt som husgrunden förbereds på byggplatsen. Ett 3-5 våningar högt flerfamiljshus av prefabricerade moduler uppförs på den färdiga husgrunden på mindre än en vecka. Det innebär att investeringen blir snabbare lönsam för fastighetsutvecklaren samtidigt som produktionskostnaden är lägre.

Vilka flerfamiljshus kan tillverkas av prefabricerade moduler?

Modulbyggda flerfamiljshus kan byggas i olika utföranden och efter olika ritningar – oavsett om det gäller ett 2 våningar eller ett 7 våningar högt hus gör modulbyggnadsteknik det möjligt att uppföra huset snabbt och med hög kvalitet. Vi tillverkar prefabricerade moduler till flerfamiljshus såväl för byggherrar som låter uppföra nya lägenhetshus som för fastighetsutveckling i nya bostadsområden, där vi lägger stort fokus på att kunna erbjuda bästa möjliga komfort och öppenhet. Vi erbjuder även en flexibel produktion av hyreshus, där tonvikten ligger på funktionalitet och effektiv rumsanvändning. Moduler kan användas för uppförande av flerbostadshus såväl med studiolägenheter som med 4-5 rums lägenheter för familjer. Modullägenheter uppfyller behoven hos alla hyresgäster.

Prefabricerade moduler passar för modulbygge av både lägre och högre flerfamiljshus. Modulbyggnadsteknik låter redan idag bygga riktigt höga flerbostadshus – världens högsta modulbyggda hus med trästomme finns i Norge, det har hela 14 våningar och även det är byggt av en estnisk modulhustillverkare. Vi erbjuder också prefabricerade moduler till flerbostadshus med små lägenheter som smidigt täcker alla de dagliga behoven för boenden på ett kompakt sätt.

Allt oftare beställs modulbyggda flerfamiljshus av kommuner som är i behov av snabba, kostnadseffektiva och flexibla bostadslösningar för ett stort antal människor. Modulbyggda flerbostadshus beställs för tillhandahållande av både fast och tillfälligt boende.

Prefabricerade moduler är ett snabbt, flexibelt och kostnadseffektivt sätt för skapande av ett stort antal bostäder

Byggandet av prefabricerade moduler blir allt mer populär bland både fastighetsutvecklare och hotellkedjor eftersom den är en av de hållbaraste byggmetoderna i nuläget. Håller du på med fastighetsutveckling på bostadsmarknaden är du välkommen att kontakta oss – låt oss diskutera hur modullägenheter kan göra ditt projekt betydligt lönsammare.

Privacy Policy