Välkomstcenter för flyktingar i Dormagen

Välkomstcenter för flyktingar i Dormagen

Välkomstcenter för flyktingar i Dormagen


Staden Dormagen i Tyskland beställde två byggnader av sovsalstyp från oss, båda med kapacitet att inhysa 80 personer. Golven i sovsalarna har vattenvärme och husen har ett centralt varmvattenvärmesystem.

Den största utmaningen för oss med detta projekt var att skapa all dokumentation som krävs för den tyska byggnadsbyråkratin.

En annan utmaning för oss var att färdigställa byggnadernas fasader i fabriken på ett sätt så att alla kontaktpunkter skulle bli raka och jämna.

Vi utförde alla bygg- och anläggningsarbeten i tid. Vid det här laget bor det redan människor i välkomstcentret.

Privacy Policy