Trä som byggmaterial – fördelar och nackdelar

Trä som byggmaterial – fördelar och nackdelar

Trä som byggmaterial - fördelar och nackdelar


Astel Modular har valt att använda trä som byggmaterial för att bygga modulhus. Man kan fråga sig varför vi har gjort det valet? Vi börjar med att göra en översikt över vilka fördelar och nackdelar trä har som byggmaterial.

Varför använder Astel Modular trä som huvudsakligt byggmaterial?

Svaret är enkelt – historia och tradition. Trä är ett byggmaterial som finns lättillgängligt för oss och vi vet hur vi ska hantera det, eftersom vi har över 70 års erfarenhet av att tillverka trähus. Allt eftersom åren gått har det blivit ett mer medvetet val, när det blivit uppenbart vilka miljöförändringar som uppstår när ej förnybara resurser används i alltför stor grad.

Men även trä måste användas på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Detta är anledningen till att Astel Group har sett till att bli FSC-certifierade.

Fördelar med trä som byggmaterial

Trä har många fördelar redan innan det har behandlats. Nedan följer några av de egenskaper som gör trä till ett bra byggmaterial:

Termiska egenskaper

Många material ändrar storlek och volym när temperaturen ändras. Stål expanderar t.ex. vid ökad värme, och minskar sin volym vid minskad värme. Trä gör tvärtom – det torkar ut och blir starkare vid högre temperaturer.

Detta innebär att värmeledningsförmågan hos trä är mycket låg och att värme överförs flera tusen gånger långsammare än hos metall. Detta är anledningen till att trä ofta används i handtag till varma föremål, men även som byggmaterial. Så även om det krävs mycket energi för att värma trä, försvinner inte värmen ut ur byggnaden snabbt, vilket gör träbyggnader varmare.

Mekaniska egenskaper hos trä

Trä är otroligt starkt. Det finns en anledning till att laminerade träbjälkar ofta används i takkonstruktioner hos stora byggnader som t.ex. sporthallar. Vid upphängning upp får en laminerad träbjälke en lägre avslitningslängd än en bjälke av härdat stål på grund av sin egen vikt.

Elektriska egenskaper

Torrt trä är ett mycket bra elektriskt isolationsmaterial. Ju torrare träet är, desto bättre. Vad innebär det när det gäller byggmaterial? Metaller och plast ger ofta statisk elektricitet, men i trä finns ingen statisk elektricitet som är farlig för människor. Därför anses trä vara ett hälsosamt byggmaterial.

Akustiska egenskaper

Trä är inte så bra vad gäller ljudisolering. Men dess unika egenskap att absorbera ljud gör det till ett perfekt byggmaterial för musikstudios och konserthus. Träets ljudabsorberande egenskaper gör att ett rum som byggts av eller är täckt med trä inte ekar.

Det är ingen slump att trä ofta används för att tillverka musikinstrument, eftersom det tack vare dess lätta struktur har en låg friktion som ger låg ljuddämpning.

Underhåll och reparationer

Det är i allmänhet enkelt och relativt billigt att reparera och underhålla trä. De material och lösningar som behövs för att göra det är vanligtvis lättillgängliga för så gott som alla. Det finns speciella tekniker för att återställa och restaurera äldre träföremål, men i allmänhet kan trä ofta repareras och behöver inte bytas ut.

Nackdelar med trä som byggmaterial

Det finns några nackdelar med att använda trä som byggmaterial, men de kan lätt undvikas och bortses från. Några kända nackdelar är:

Krympning och svällning

När det regnar och det är en högre luftfuktighet tenderar trä att svälla. Det sker eftersom trä är ett hygroskopiskt material. Det absorberar kondenserbara ångor och krymper ihop när de torkar ut. Det är därför vissa dörrar inte fungerar särskilt bra på vintern men har synliga glipor på sommaren.

Biotiska skador

Trä är ett organiskt material. Det innebär att det ger näring till vissa djur och växter. Insekter kan borra hål i träet, svampar kan göra att trä ruttnar osv. Dessa processer kan emellertid undvikas om konstruktionsvirket torkas ordentligt och behandlas eller impregneras.

Abiotiska skador

Trä kan fatta eld. Trä är i huvudsak uppbyggt av kol och väte. I kombination med syre brinner det. Det är möjligt att göra att trä inte längre är brännbart genom att använda brandskyddsmedel som avsevärt minskar dess lättantändlighet.

Trä är framtidens byggmaterial

Vi vet att trä är framtiden för byggbranschen eftersom det just nu är det mest hållbara byggmaterialet och det är ett relativt förnybart material. Allt eftersom byggnadstekniken utvecklats har träbyggnader färre restriktioner och nu kan nästan alla byggnader, tom. skyskrapor, byggas (eller tillverkas) med trä som huvudsakligt byggmaterial.

 Följ med oss ​​på resan mot framtiden – kontakta oss.

Privacy Policy