studentcampus


Studentboenden och studentcampus – varför välja modulär konstruktion?

Studentboenden och studentcampus – varför välja modulär konstruktion?

I den ständigt ökande konkurrensen mellan handelsskolor, universitet och högskolor, har studenter utöver kursutbudet, dessutom alltmer börjat fatta sina beslut om var de ska studera beroende på boendemöjligheter. Detta innebär att ett välkonstruerat studentcampus är ett måste för de utbildningsinstitutioner som vill stå ut i konkurrensen. Vilket är det mest kostnadseffektiva och snabbaste sättet att tillhandahålla studentboenden? Svaret är, som i många andra fall, modulär konstruktion.

Huskatalog


Motell

Hotell och motell

För motellägare är deras byggnader deras företag. Astel Modular erbjuder modulära motellbyggnader så att rum kan hyras ut tidigare och lönsamhet kan uppnås snabbare än om man väljer traditionell konstruktion på plats.

Tillfälligt boende

Socialt och allmännyttigt boende

Vi skapar bekväma, välkomnande bostadskvarter oavsett antalet personer. Våra prefabricerade tillfälliga byggnader erbjuder ett snabbt, effektivt och kostnadseffektivt sätt att öka utrymmet under en tillfällig eller permanent period.

Gemenskapscenter

Socialt och allmännyttigt boende

Vi skapar bekväma, välkomnande bostadskvarter oavsett antalet personer. Våra prefabricerade byggnader erbjuder ett snabbt, effektivt och kostnadseffektivt sätt att öka utrymmet under en tillfällig eller permanent period.

Studentboenden

Studentboenden

Vi tillverkar förskolor, sociala boenden, äldreboenden, campusbyggnader osv. genom att anpassa våra projekt till olika syften. Olika sorters rum såsom enskilda studentrum, familjerum och handikappanpassade rum finns tillgängliga.