Riihimäki


Modulär konstruktion – en lösning på bostadskrisen?

Modulär konstruktion – en lösning på bostadskrisen?

Det finns flera kritiska faktorer som bidragit till krisen. För det första har boendepriserna i storstadsområdena blivit oöverkomliga, eftersom nybyggnationen inte håller samma tempo som den ökade efterfrågan på nya boenden, och detta driver upp priserna. Dessutom har kostnaden för traditionell konstruktion på plats stigit för varje år och fått de redan höga bostadspriserna att öka ytterligare. Eftersom traditionell konstruktion på plats är dyrt och de kämpar för att leva upp till efterfrågan, har vi en annan lösning - modulär konstruktion på annan plats.

Kristalli Ilves blir en förebild för inredning av modulbyggnader

Kristalli Ilves blir en förebild för inredning av modulbyggnader

Prefabricerade moduler för Kristalli Ilves-projektet håller just nu på att byggas, men tack vare 3D-teknik kan vi redan nu ge en inblick i projektets vackra inredning. En av de äldsta och vanligaste missuppfattningarna om modulärt byggande är att det inte går att skapa en prefabricerad struktur av samma kvalitet och där samma uppmärksamhet lagts på detaljer och omsorg, som en byggnad som byggts på plats. Det nya projektet i Riihimäki visar att modulära byggnader kan byggas snabbt, till ett rimligt pris och samtidigt vara vackert inredda.

Astel Modular ska börja tillverka ett av de största modulära lägenhetsbyggnadsprojekten i Finland

Astel Modular ska börja tillverka ett av de största modulära lägenhetsbyggnadsprojekten i Finland

Astel Modular ska börja arbetet med ett nytt bostadsfastighetsprojekt i Riihimäki, Finland. Det nya modulära lägenhetsprojektet består av 300 lägenheter i 9 lägenhetsbyggnader med en total bostadsyta på 12 030 m2, vilket gör det till ett av de största modulära byggprojekten med träram i Finland. Projektets hus är fyra våningar höga och projektets totala kostnad ligger på 24 200 000 miljoner euro, vilket även innefattar arkitektplanering, teknisk planering, trädgårdsanläggning, konstruktion av infrastruktur, grund mm.

Huskatalog


Motell

Hotell och motell

För motellägare är deras byggnader deras företag. Astel Modular erbjuder modulära motellbyggnader så att rum kan hyras ut tidigare och lönsamhet kan uppnås snabbare än om man väljer traditionell konstruktion på plats.

Tillfälligt boende

Socialt och allmännyttigt boende

Vi skapar bekväma, välkomnande bostadskvarter oavsett antalet personer. Våra prefabricerade tillfälliga byggnader erbjuder ett snabbt, effektivt och kostnadseffektivt sätt att öka utrymmet under en tillfällig eller permanent period.

Gemenskapscenter

Socialt och allmännyttigt boende

Vi skapar bekväma, välkomnande bostadskvarter oavsett antalet personer. Våra prefabricerade byggnader erbjuder ett snabbt, effektivt och kostnadseffektivt sätt att öka utrymmet under en tillfällig eller permanent period.

Studentboenden

Studentboenden

Vi tillverkar förskolor, sociala boenden, äldreboenden, campusbyggnader osv. genom att anpassa våra projekt till olika syften. Olika sorters rum såsom enskilda studentrum, familjerum och handikappanpassade rum finns tillgängliga.