parhus


Modulära parhus, radhus och fristående hus för fastighetsutvecklare – vilka är fördelarna?

Modulära parhus, radhus och fristående hus för fastighetsutvecklare – vilka är fördelarna?

Det är dags att fastighetsutvecklarna tillgodoser efterfrågan på högkvalitativa parhus, radhus och fristående hus. Eftersom denna typ av projekt vanligtvis utvecklas som hela kvarter vill Astel gärna samarbeta med fastighetsutvecklare för att dessa projekt ska förverkligas. . För att ge en tankeställare skulle vi vilja beskriva några av fördelarna med modulär konstruktion, som skulle kunna hjälpa fastighetsutvecklare att slutföra sina projekt snabbare, till ett lägre pris och till högre kvalitet.

Huskatalog


Motell

Hotell och motell

För motellägare är deras byggnader deras företag. Astel Modular erbjuder modulära motellbyggnader så att rum kan hyras ut tidigare och lönsamhet kan uppnås snabbare än om man väljer traditionell konstruktion på plats.

Tillfälligt boende

Socialt och allmännyttigt boende

Vi skapar bekväma, välkomnande bostadskvarter oavsett antalet personer. Våra prefabricerade tillfälliga byggnader erbjuder ett snabbt, effektivt och kostnadseffektivt sätt att öka utrymmet under en tillfällig eller permanent period.

Gemenskapscenter

Socialt och allmännyttigt boende

Vi skapar bekväma, välkomnande bostadskvarter oavsett antalet personer. Våra prefabricerade byggnader erbjuder ett snabbt, effektivt och kostnadseffektivt sätt att öka utrymmet under en tillfällig eller permanent period.

Studentboenden

Studentboenden

Vi tillverkar förskolor, sociala boenden, äldreboenden, campusbyggnader osv. genom att anpassa våra projekt till olika syften. Olika sorters rum såsom enskilda studentrum, familjerum och handikappanpassade rum finns tillgängliga.