nyckelfärdiga lösningar


Astel Modular ska börja tillverka ett av de största modulära lägenhetsbyggnadsprojekten i Finland

Astel Modular ska börja tillverka ett av de största modulära lägenhetsbyggnadsprojekten i Finland

Astel Modular ska börja arbetet med ett nytt bostadsfastighetsprojekt i Riihimäki, Finland. Det nya modulära lägenhetsprojektet består av 300 lägenheter i 9 lägenhetsbyggnader med en total bostadsyta på 12 030 m2, vilket gör det till ett av de största modulära byggprojekten med träram i Finland. Projektets hus är fyra våningar höga och projektets totala kostnad ligger på 24 200 000 miljoner euro, vilket även innefattar arkitektplanering, teknisk planering, trädgårdsanläggning, konstruktion av infrastruktur, grund mm.

Modulär konstruktion – vilka är de senaste innovationerna när det gäller prefabricerade byggnader?

Modulär konstruktion – vilka är de senaste innovationerna när det gäller prefabricerade byggnader?

Precis som i alla andra branscher söker den modulära byggbranschen ständigt efter innovation för att höja både kvalitet och effektivitet, men även för att minska kostnaderna för slutkunden. Eftersom vi alltid söker efter nya sätt att skapa lösningar och ge våra kunder mer värde kan man fråga sig vilka är de innovationer som driver den modulära byggbranschen framåt och visar oss nya och bättre alternativ?

Varför bygga hotell eller andra inkvarteringsbyggnader av prefabricerade moduler?

Varför bygga hotell eller andra inkvarteringsbyggnader av prefabricerade moduler?

I hotellbranschen, precis som i alla branscher, är effektiviteten extremt viktig. Ju snabbare byggnaden blir färdig för att ta emot gästerna desto snabbare börjar investeringen att betala sig. Här ligger modulbyggnaders främsta fördel framför traditionellt byggande – i snabbhet. De prefabricerade modulerna tillverkas inomhus under kontrollerade förhållanden, med användning av kvalitetsmaterial och standardiserade arbetsprocesser. Det enda som görs på byggplatsen är montering av modulerna och finisharbeten.

Modulhus – bygg nästa projekt upp till 50 % snabbare?

Modulhus – bygg nästa projekt upp till 50 % snabbare?

Vi säger ofta att vår modulära byggprocess gör att vi kan färdigställa nästa projekt 30-50 % snabbare jämfört med vanlig konstruktion på plats. Hur kan vi uppnå denna enorma fördel vad gäller både sparad tid och minskade kostnader när det rör sig om stora modulbyggnader för företagskunder? Låt oss gå igenom byggprocessen steg för steg för att se var fördelarna med modulär konstruktion är mest uppenbara.

En ny modulär lägenhetsbyggnad i Stockholm – Vällingby

En ny modulär lägenhetsbyggnad i Stockholm – Vällingby

Under 2018 bidrog Astel Modular till målen för ett integrerat Stockholm genom att tillverka och installera en ny modulär lägenhetsbyggnad i Vällingbyområdet. Byggnaden beställdes för att komma ett steg närmre att uppnå stadens bostadsmål och staden gjorde en större investering för att slutföra projektet inom den fastställda tidsramen.

Modulära pensionärsboenden, äldreboenden och serviceboenden

Modulära pensionärsboenden, äldreboenden och serviceboenden

Ett område där Astel Modular gärna skulle vilja erbjuda sin expertis är att skapa boenden för äldre personer. Eftersom vi redan har skapat ett antal studentboenden och specialbyggda lägenheter med rum och lösningar som skräddarsytts för personer med särskilda behov, kan vi utnyttja denna erfarenhet för att skapa bekväma boendemiljöer för äldre personer. Varför borde du fundera på en modulbyggnad om du planerar att bygga eller bygga ut ett pensionärsboende eller ett serviceboende?

Huskatalog


Motell

Hotell och motell

För motellägare är deras byggnader deras företag. Astel Modular erbjuder modulära motellbyggnader så att rum kan hyras ut tidigare och lönsamhet kan uppnås snabbare än om man väljer traditionell konstruktion på plats.

Tillfälligt boende

Socialt och allmännyttigt boende

Vi skapar bekväma, välkomnande bostadskvarter oavsett antalet personer. Våra prefabricerade tillfälliga byggnader erbjuder ett snabbt, effektivt och kostnadseffektivt sätt att öka utrymmet under en tillfällig eller permanent period.

Gemenskapscenter

Socialt och allmännyttigt boende

Vi skapar bekväma, välkomnande bostadskvarter oavsett antalet personer. Våra prefabricerade byggnader erbjuder ett snabbt, effektivt och kostnadseffektivt sätt att öka utrymmet under en tillfällig eller permanent period.

Studentboenden

Studentboenden

Vi tillverkar förskolor, sociala boenden, äldreboenden, campusbyggnader osv. genom att anpassa våra projekt till olika syften. Olika sorters rum såsom enskilda studentrum, familjerum och handikappanpassade rum finns tillgängliga.