nollenergi


Modulär konstruktion – vilka är de senaste innovationerna när det gäller prefabricerade byggnader?

Modulär konstruktion – vilka är de senaste innovationerna när det gäller prefabricerade byggnader?

Precis som i alla andra branscher söker den modulära byggbranschen ständigt efter innovation för att höja både kvalitet och effektivitet, men även för att minska kostnaderna för slutkunden. Eftersom vi alltid söker efter nya sätt att skapa lösningar och ge våra kunder mer värde kan man fråga sig vilka är de innovationer som driver den modulära byggbranschen framåt och visar oss nya och bättre alternativ?

Huskatalog


Motell

Hotell och motell

För motellägare är deras byggnader deras företag. Astel Modular erbjuder modulära motellbyggnader så att rum kan hyras ut tidigare och lönsamhet kan uppnås snabbare än om man väljer traditionell konstruktion på plats.

Tillfälligt boende

Socialt och allmännyttigt boende

Vi skapar bekväma, välkomnande bostadskvarter oavsett antalet personer. Våra prefabricerade tillfälliga byggnader erbjuder ett snabbt, effektivt och kostnadseffektivt sätt att öka utrymmet under en tillfällig eller permanent period.

Gemenskapscenter

Socialt och allmännyttigt boende

Vi skapar bekväma, välkomnande bostadskvarter oavsett antalet personer. Våra prefabricerade byggnader erbjuder ett snabbt, effektivt och kostnadseffektivt sätt att öka utrymmet under en tillfällig eller permanent period.

Studentboenden

Studentboenden

Vi tillverkar förskolor, sociala boenden, äldreboenden, campusbyggnader osv. genom att anpassa våra projekt till olika syften. Olika sorters rum såsom enskilda studentrum, familjerum och handikappanpassade rum finns tillgängliga.