Enånger


Nu byggs nya bostäder efter storbranden i Enånger

Nu byggs nya bostäder efter storbranden i Enånger

2015 förstördes åtta lägenheter i Enånger av en brand. Det var länge oklart om Hudiksvallsbostäder skulle bygga nya lägenheter, från början såg det ut att bli för dyrt, men nu är byggnationerna i gång. Samtidigt bygger bostadsbolaget 66 lägenheter utanför stadskärnan just nu.

I juni 2015 eldhärjades en bostadslänga bestående av åtta hyreslägenheter i centrala Enånger.

Huskatalog


Motell

Hotell och motell

För motellägare är deras byggnader deras företag. Astel Modular erbjuder modulära motellbyggnader så att rum kan hyras ut tidigare och lönsamhet kan uppnås snabbare än om man väljer traditionell konstruktion på plats.

Tillfälligt boende

Socialt och allmännyttigt boende

Vi skapar bekväma, välkomnande bostadskvarter oavsett antalet personer. Våra prefabricerade tillfälliga byggnader erbjuder ett snabbt, effektivt och kostnadseffektivt sätt att öka utrymmet under en tillfällig eller permanent period.

Gemenskapscenter

Socialt och allmännyttigt boende

Vi skapar bekväma, välkomnande bostadskvarter oavsett antalet personer. Våra prefabricerade byggnader erbjuder ett snabbt, effektivt och kostnadseffektivt sätt att öka utrymmet under en tillfällig eller permanent period.

Studentboenden

Studentboenden

Vi tillverkar förskolor, sociala boenden, äldreboenden, campusbyggnader osv. genom att anpassa våra projekt till olika syften. Olika sorters rum såsom enskilda studentrum, familjerum och handikappanpassade rum finns tillgängliga.