Astel Modular


Nyligen färdigställt: Två prefabricerade modulära lägenhetsbyggnader med flera våningar i Åbo, Finland

Nyligen färdigställt: Två prefabricerade modulära lägenhetsbyggnader med flera våningar i Åbo, Finland

Ett av våra senast färdigställda projekt överläts under årets sista kvartal. Vi färdigställde två prefabricerade lägenhetsbyggnader i Åbo stad i samarbete med NCC Suomi Oy. Byggnaderna är en del av ett större trähuskvarter som heter ”Turun Linnanfältti”.

En ny utmaning – design och tillverkning av 8-9-våningshus med trästomme

En ny utmaning – design och tillverkning av 8-9-våningshus med trästomme

Astel Modular har i samarbete med bostadsbolaget Norrterna tagit på sig utmaningen att designa och tillverka träbyggnader som är 8-9 våningar höga för nya hyreshusprojekt i Karlskrona. När det är klart kommer detta att vara en fantastisk prestation. Även om träkonstruktionstekniken utvecklas snabbt är det ovanligt att se träbyggnader på över fem våningar.

Huskatalog


Motell

Hotell och motell

För motellägare är deras byggnader deras företag. Astel Modular erbjuder modulära motellbyggnader så att rum kan hyras ut tidigare och lönsamhet kan uppnås snabbare än om man väljer traditionell konstruktion på plats.

Tillfälligt boende

Socialt och allmännyttigt boende

Vi skapar bekväma, välkomnande bostadskvarter oavsett antalet personer. Våra prefabricerade tillfälliga byggnader erbjuder ett snabbt, effektivt och kostnadseffektivt sätt att öka utrymmet under en tillfällig eller permanent period.

Gemenskapscenter

Socialt och allmännyttigt boende

Vi skapar bekväma, välkomnande bostadskvarter oavsett antalet personer. Våra prefabricerade byggnader erbjuder ett snabbt, effektivt och kostnadseffektivt sätt att öka utrymmet under en tillfällig eller permanent period.

Studentboenden

Studentboenden

Vi tillverkar förskolor, sociala boenden, äldreboenden, campusbyggnader osv. genom att anpassa våra projekt till olika syften. Olika sorters rum såsom enskilda studentrum, familjerum och handikappanpassade rum finns tillgängliga.