Äldreboenden


Modulära pensionärsboenden, äldreboenden och serviceboenden

Modulära pensionärsboenden, äldreboenden och serviceboenden

Ett område där Astel Modular gärna skulle vilja erbjuda sin expertis är att skapa boenden för äldre personer. Eftersom vi redan har skapat ett antal studentboenden och specialbyggda lägenheter med rum och lösningar som skräddarsytts för personer med särskilda behov, kan vi utnyttja denna erfarenhet för att skapa bekväma boendemiljöer för äldre personer. Varför borde du fundera på en modulbyggnad om du planerar att bygga eller bygga ut ett pensionärsboende eller ett serviceboende?

Huskatalog


Motell

Hotell och motell

För motellägare är deras byggnader deras företag. Astel Modular erbjuder modulära motellbyggnader så att rum kan hyras ut tidigare och lönsamhet kan uppnås snabbare än om man väljer traditionell konstruktion på plats.

Tillfälligt boende

Socialt och allmännyttigt boende

Vi skapar bekväma, välkomnande bostadskvarter oavsett antalet personer. Våra prefabricerade tillfälliga byggnader erbjuder ett snabbt, effektivt och kostnadseffektivt sätt att öka utrymmet under en tillfällig eller permanent period.

Gemenskapscenter

Socialt och allmännyttigt boende

Vi skapar bekväma, välkomnande bostadskvarter oavsett antalet personer. Våra prefabricerade byggnader erbjuder ett snabbt, effektivt och kostnadseffektivt sätt att öka utrymmet under en tillfällig eller permanent period.

Studentboenden

Studentboenden

Vi tillverkar förskolor, sociala boenden, äldreboenden, campusbyggnader osv. genom att anpassa våra projekt till olika syften. Olika sorters rum såsom enskilda studentrum, familjerum och handikappanpassade rum finns tillgängliga.