Affärskunder


En ny utmaning – design och tillverkning av 8-9-våningshus med trästomme

En ny utmaning – design och tillverkning av 8-9-våningshus med trästomme

Astel Modular har i samarbete med bostadsbolaget Norrterna tagit på sig utmaningen att designa och tillverka träbyggnader som är 8-9 våningar höga för nya hyreshusprojekt i Karlskrona. När det är klart kommer detta att vara en fantastisk prestation. Även om träkonstruktionstekniken utvecklas snabbt är det ovanligt att se träbyggnader på över fem våningar.

Astel kommer att producera modulära lägenhetsbyggnader certifierade enligt Silvernivån för Miljöbyggnad

Astel kommer att producera modulära lägenhetsbyggnader certifierade enligt Silvernivån för Miljöbyggnad

Astel Modular har ingått ett avtal med Andersson Company Byggnads AB för att producera nya lägenhetsbyggnader i Stockholmsområdet. Planeringsarbetet har påbörjats och arbetet kommer att genomföras under 2020. Projektets totala volym är 5 500 m2 och består av två byggnader som färdigställs en i taget.

Ny modulär lägenhetsbyggnad i Harstad, Norge

Ny modulär lägenhetsbyggnad i Harstad, Norge

Vårt nästa steg på den norska marknaden är ett nytt modulärt lägenhetsprojekt i Harstad, Norge. Vi börjar med den första av fem lägenhetsbyggnader, ett arbete som antagligen kommer att hålla på mellan 2019 - 2021. Målet med projektet är att skapa lyxiga bostäder för invånarna i den nordnorska staden, samtidigt som byggkostnaderna hålls låga.

Huskatalog


Motell

Hotell och motell

För motellägare är deras byggnader deras företag. Astel Modular erbjuder modulära motellbyggnader så att rum kan hyras ut tidigare och lönsamhet kan uppnås snabbare än om man väljer traditionell konstruktion på plats.

Tillfälligt boende

Socialt och allmännyttigt boende

Vi skapar bekväma, välkomnande bostadskvarter oavsett antalet personer. Våra prefabricerade tillfälliga byggnader erbjuder ett snabbt, effektivt och kostnadseffektivt sätt att öka utrymmet under en tillfällig eller permanent period.

Gemenskapscenter

Socialt och allmännyttigt boende

Vi skapar bekväma, välkomnande bostadskvarter oavsett antalet personer. Våra prefabricerade byggnader erbjuder ett snabbt, effektivt och kostnadseffektivt sätt att öka utrymmet under en tillfällig eller permanent period.

Studentboenden

Studentboenden

Vi tillverkar förskolor, sociala boenden, äldreboenden, campusbyggnader osv. genom att anpassa våra projekt till olika syften. Olika sorters rum såsom enskilda studentrum, familjerum och handikappanpassade rum finns tillgängliga.