Studentcampus

Studentboenden


Studentcampus

Studenthemmet som består av två byggnader är konstruerad av 96 prefabricerade och fabriksinredda enskilda studentrum. Byggnaden som syns på bilderna transporterades till Frankrike för installation.

Modulära lösningar har använts i många år för hotell- och studenthem. Vi utformar och bygger studentboenden efter kundens behov av våningar och rum. Konstruktionsegenskaper väljs i samarbete med kunden för att möta de boendes behov.

Vi levererar byggnaden till tomten som färdiga moduler som redan har ett isolerat golv. Grunden är inte inkluderad i priset eftersom det beror på tomtmarken.

Alla projekt kan anpassas till vad du tycker om genom att planritning eller antalet rum ändras. Det är också möjligt att välja och ändra våra interna eller externa inredningar så att man kan skapa en byggnad som fyller sin funktion.

Vill du ha mer information om våra hus?

  Liknande projekt


  Flerbostadshus

  Modulbyggnader

  De som funderar på att utveckla flerbostadshus bör överväga modulär konstruktion. Detta alternativ erbjuder inte bara ett snabbare byggsätt med samma standard som traditionella byggnader, utan en modulär konstruktion tillåter dessutom att man bygger fler enheter till en lägre kostnad.

  Modulära lösningar minskar konstruktionskostnaderna, producerar mindre avfall och hjälper Astel Modular att slutföra de ändamålsenliga hyreshusen snabbare än då byggnaderna byggs på plats.

  Motell

  Hotell och motell

  För motellägare är deras byggnader deras företag. Astel Modular erbjuder modulära motellbyggnader så att rum kan hyras ut tidigare och lönsamhet kan uppnås snabbare än om man väljer traditionell konstruktion på plats.

  Förskolor

  Utbildningsbyggnader

  Vi tillhandahåller en säker, stimulerande och inspirerande miljö som uppmuntrar barn att utforska, leka och lära.
  Privacy Policy