Studentboenden

Studentboenden


Studentboenden

Vi utformar sociala boenden och studentboenden efter kundens behov av våningar och rum. Konstruktionsegenskaper väljs i samarbete med kunden beroende på byggnadens syfte. Vad gäller konstruktion och ingenjörsteknik följer vi lokala krav. Sociala boenden och studentrum är färdiga att använda direkt efter arbetet avslutats.

När man beställer konstruktion av ett studentboende från Astel Modular behöver det inte betyda att man måste kompromissa för att få ut det mesta möjliga av sin konstruktionsbudget. Vi använder strikta kontroller för att säkerställa att vi håller oss inom budgeten och enligt schema, så att arbetskostnaderna kan sänkas och inflyttningstiden kan påskyndas.

Vi försäkrar högkvalitativa produkter eftersom Astel Modular är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 vad gäller försäljning, design och produktion av modulhus.

Vi levererar byggnaden till tomten som färdiga moduler som redan har ett isolerat golv. Grunden är inte inkluderad i priset eftersom det beror på tomtmarken.

Alla projekt kan anpassas till vad du tycker om genom att planritning eller antalet rum ändras. Det är också möjligt att välja och ändra våra interna eller externa inredningar så att man kan skapa en byggnad som fyller sin funktion.

Vill du ha mer information om våra hus?

  Liknande projekt


  Äldreboenden och serviceboenden

  Socialt och allmännyttigt boende

  Astel Modular tillverkar prefabricerade äldreboenden, inklusive serviceboenden, seniorcentra och pensionärslokaler. Med hjälp av modulär teknik är det möjligt att uppnå lägre kostnader och snabbare produktionstid. Vår strategi för konstruktion av seniorlägenheter gör att vi effektivt kan bygga bostadshus med flera enheter med öppna utrymmen och väldefinierade boendeytor.

  Modulära lösningar minskar konstruktionskostnaderna, producerar mindre avfall och hjälper Astel Modular att slutföra de ändamålsenliga hyreshusen snabbare än då byggnaderna byggs på plats.

  Gemenskapscenter

  Socialt och allmännyttigt boende

  Vi skapar bekväma, välkomnande bostadskvarter oavsett antalet personer. Våra prefabricerade byggnader erbjuder ett snabbt, effektivt och kostnadseffektivt sätt att öka utrymmet under en tillfällig eller permanent period.

  Förskolor

  Utbildningsbyggnader

  Vi tillhandahåller en säker, stimulerande och inspirerande miljö som uppmuntrar barn att utforska, leka och lära.
  Privacy Policy