Studentboenden och studentcampus – varför välja modulär konstruktion?

Studentboenden och studentcampus – varför välja modulär konstruktion?

Studentboenden och studentcampus - varför välja modulär konstruktion?


I den ständigt ökande konkurrensen mellan handelsskolor, universitet och högskolor, har studenter utöver kursutbudet, dessutom alltmer börjat fatta sina beslut om var de ska studera beroende på boendemöjligheter. Detta innebär att ett välkonstruerat studentcampus är ett måste för de utbildningsinstitutioner som vill stå ut i konkurrensen.

Vilket är det mest kostnadseffektiva och snabbaste sättet att tillhandahålla studentboenden? Svaret är, som i många andra fall, modulär konstruktion.

Väl uttänkt design gör att fler studenter ryms på en mindre yta

En av de största fördelarna med modulär konstruktion jämfört med konstruktion på plats är att effektiv användning av utrymmen är en av byggnadernas standardegenskaper. Modulbyggnader är utformade för att rymma så många människor som möjligt på en begränsad yta utan att några kompromisser på privatliv och bekvämlighet görs.

När det gäller studentboenden innebär detta att beroende på vilka begränsningar som finns, är det möjligt att skapa mikrolägenheter men även grupper av 2, 3, 4 eller ännu fler rum med gemensamt kök och badrum som täcker studenternas grundläggande behov – och även skapa boendeutrymmen för så många människor som möjligt, samtidigt som man tar hänsyn till deras integritet. Det är möjligt att bygga rum med extra ljudisolering för att skapa en lugn studiemiljö.

Repetitiva planlösningar hjälper till att spara tid och sänker kostnaden

Eftersom studentboenden och till och med hela studentcampus har standardiserade planlösningar är det möjligt att tillverka rum och till och med hela studentcampus bestående av hundratals moduler under en relativt kort tid.

Eftersom det ofta finns några olika sorters rum som har samma planlösning på varje våning, påskyndas tillverknings- och monteringsprocessen av prefabricerade moduler.

Alla rumsdesigner i projektet är förutbestämda och vi kan beställa stora volymer av material till vår modulära husfabrik, vilket bidrar till att kostnader och byggnadstid sänks ytterligare.

Den totala tidsbesparingar jämfört med konstruktion på plats kan uppgå till 30-50 %. Detta innebär att ett välplanerat projekt kan kunden ge stora kostnads- och tidsbesparingar.

Slutför nya studentboenden utan att störa studieron

Modulär konstruktion är perfekt för byggnader som ska byggas nära en inlärningsmiljö, eftersom upp till 95 % av byggnaden färdigställs på annan plats. Det innebär till exempel att byggnadsarbetena kan utföras under skolåret och de prefabricerade modulerna kan monteras på grunden under sommaren. Den enda störande byggprocessen är när grunden byggs, men jämfört med vanlig konstruktion på plats är de negativa effekterna på omgivningen och studieron minimal.

När väl grunden och de prefabricerade modulerna är färdiga kan installation och finjusteringar samt överlåtelse av byggnaderna ske inom några veckor.

Prefabricerad konstruktion utesluter inte specialfunktioner

Prefabricerade byggnader innebär inte att vi endast kan producera enkelrum som prefabricerade enheter. Vi kan även integrera hisschakt, skapa stora och rymliga gemenskapsutrymmen, gym, fritidsanläggningar och konferensrum. Modulär konstruktionen är flexibelt och innebär inga begränsningar vad gäller byggnadernas egenskaper, vilket innebär att vi kan skapa studentboenden och studentcampus som uppfyller våra kunders behov och önskemål utan att behöva kompromissa.

Vill du veta mer om våra lösningar för studentcampus och studenboenden? Kontakta oss så att vi kan diskutera hur modulär konstruktion kan gynna dina kommande projekt.

Privacy Policy