Nytt lägenhetsbyggnadsprojekt i Sverige – hur modulär konstruktion bör genomföras

Nytt lägenhetsbyggnadsprojekt i Sverige – hur modulär konstruktion bör genomföras

Nytt lägenhetsbyggnadsprojekt i Sverige - hur modulär konstruktion bör genomföras


Modulär konstruktion är, precis som de flesta konstruktionsprocesser, en kombination av olika processer. Det är sättet saker görs som fastställer projektets schema – från början till slut. Men när vi använder de unika fördelarna som modulär konstruktion medför och har ett nära samarbete med kunden, kan vi färdigställa storskaliga modulära byggnader snabbare än vad man någonsin kunde ha föreställt sig. Så är fallet med ett av våra senaste projekt i Karlskrona i Sverige, vilket är ett bra exempel på hur modulär konstruktion bör genomföras.

Om projektet

Innan vi går in på detaljerna om hur modulär konstruktion bör genomföras kommer en kort introduktion till projektet. Det är ett fastighetsutvecklingsprojekt av bostäder i Sverige som syftar till att erbjuda prisvärt boende utan att kompromissa med byggkvaliteten – vilket är precis vad modulär konstruktion gör. Projektet består av 5 lägenhetsbyggnader, som produceras i 5 steg. Varje byggnad innehåller 20 lägenheter, med 2-4 rum vardera. Det första steget planeras vara klart i slutet av 2019.

Konstruktion, arkitektur, design och tillstånd

Nu till den faktiska processen. Det första steget i projekt är att ta reda på vad kunden har för önskemål och hur våra modulära lösningar kan hjälpa dem att uppnå önskat resultat. Vi tycker alltid om att ta emot telefonsamtal, e-post och ha möten med våra kunder eftersom det ger oss en chans att berätta vilka möjligheter och vilken flexibilitet modulär konstruktion innebär.

Efter att ha kommit överens om vilka lösningar som ska användas är det dags för arkitekter och ingenjörer att skapa ritningarna som kommer att ligga till grund till den färdiga byggnaden. Detta är en fas där samarbete med kunden och deras arkitekter och ingenjörer blir ännu viktigare, eftersom vi måste sätta ihop kundens idé och våra modulära lösningar till ett projekt som kunden blir nöjd med och som samtidigt uppfyller alla tekniska krav och byggnadsnormer. Genom intensivt arbete och ett givande samarbete kan detta uppnås på endast fyra veckor, vilket visade sig vara fallet med vårt nya svenska projekt.

Varje byggprojekt måste ha nödvändiga tillstånd och godkännanden, vilket innebär att efter alla tekniska aspekter har lösts är det viktigt att få bygglov och annan dokumentation så fort som möjligt.

En första skymt av slutprodukten

Från och med denna fas blir det lite mer tekniskt. Våra produktionsingenjörer slutför alla produktionsritningar som en förberedelse för själva produktionsarbetet. Våra kunder får för första gången se hur den färdiga produkten kommer att se ut, när de får se den modellmodul som vanligtvis är färdig samtidigt som våra ingenjörer är klara med produktionsritningarna. När det gäller de nya lägenhetsbyggnaderna planeras produktionsritningarna och modellmodulen vara färdiga i augusti. När kunden har godkänt lösningarna eller gjort justeringar kan produktionen börja. Den första av fem lägenhetsbyggnader planeras vara färdig och klar för inflyttning i slutet av året.

Vill du samarbeta med oss i ditt nästa fastighetsprojekt?

Vi gör allt för att säkerställa en smidig process – från planering till överlåtelse. Astel söker aktivt efter nya långsiktiga partnerskap för att genomföra modulära byggprojekt i tid och inom budgetramarna. Kontakta oss gärna för att få mer information och om du är intresserad av våra tidigare arbeten kan du titta i vår portfölj.

Privacy Policy