Nyligen färdigställt: Två prefabricerade modulära lägenhetsbyggnader med flera våningar i Åbo, Finland

Nyligen färdigställt: Två prefabricerade modulära lägenhetsbyggnader med flera våningar i Åbo, Finland

Nyligen färdigställt: Två prefabricerade modulära lägenhetsbyggnader med flera våningar i Åbo, Finland


Nyligen färdigställt: Två prefabricerade modulära lägenhetsbyggnader med flera våningar i Åbo, Finland

Ett av våra senast färdigställda projekt överläts under årets sista kvartal. Vi färdigställde två prefabricerade lägenhetsbyggnader i Åbo stad i samarbete med NCC Suomi Oy. Byggnaderna är en del av ett större trähuskvarter som heter ”Turun Linnanfältti”.

Projektet består av totalt 70 lägenheter (44 i en byggnad och 26 i en annan) och har en total bostadsyta på 2232 m2. Det är ett bra exempel på när olika företag samarbetar för att lyckas slutföra ett större projekt.

En kombination av olika kompetenser som komplimenterar varandra

De bästa resultaten uppnås med samarbete. För detta projekt var vi tvungna att uppfylla de krav och byggnormer som finns i Finland. För att göra detta samarbetade vi med Sitowise Oy. De ansvarade för utformning och genomförande av projektets el- och försörjningsnät. På detta sätt kunde vi följa alla bestämmelser och överlåta en högkvalitativ slutprodukt.

Vi samarbetade dessutom med Marinoff Oy som utformade, levererade och installerade ett högtryckssprinklersystem som använder mycket mindre vatten och ger minimala vattenskador om en brand skulle uppstå.

Denna gång installerade vi rören i två etapper Första monteringsetappen gjordes i fabriken där rören installerades och förtestades. Slutmontering och tryckprovning gjordes på byggarbetsplatsen. På detta sätt kunde vi förkorta den totala installationstiden på plats.

Vi följde riktlinjerna ”Kuivaketju-10”

Under hela projektet följde vi noga de finländska riktlinjerna ”Kuivaketju-10” vad gäller fuktsäkerhet. Det är en komplett arbetsplaneringsmodell som syftar till att eliminera risken för fuktskador under alla byggprojektets faser samt därefter. Riktlinjerna fokuserar på 10 huvudsakliga risker vad gäller fukt och genom att förebygga dessa risker kan över 80 % av kostnaderna för fuktskador minskas.

Processerna övervakas noggrant från och med utformningsstadiet av en tilldelad inspektör, som testar och dokumenterar att riktlinjerna implementeras och ser till att allt uppfyller normerna.

Produktövervakning

För att hålla kunden uppdateras skickade vi, utöver standardiserad ISO-kvalitetsstyrning, en rapport i veckan som innefattade en skriftlig rapport om hur tillverkningen framskred samt foton från våra tillverkningsanläggningar. Detta var ännu ett sätt att försäkra kunden om att projektet skulle slutföras inom planerade tidsramar samt att leverans av prefabricerade moduler skulle ske vid rätt tidpunkt. Detta eliminerade dessutom behovet av regelbundna besök på våra fabriker för att kontrollera hur projektet framskred.

Att hålla noga koll på vår tillverkningsproduktivitet samtidigt som vi ger detaljerade veckorapporter om våra tillverkningsprocesser är ett tecken på förtroende från kunden samt ett bevis på vår arbetsmoral.

Ett certifierat samarbete med NCC

För att slutföra projektet som underleverantör till NCC Suomi Oy genomgick vi en godkänd kvalitetsrevision. Detta gav oss tillstånd att bli officiell underleverantör och leverantör till NCC. Och varken huvudentreprenören eller slutkunden hade några klagomål – arbetet utfördes i tid och positiv feedback från nya boende var en bra bekräftelse på att jobbet var väl utfört.

Intresserad av träbyggnader med flera våningar?

Vi letar aktivt efter nya samarbeten för att tillverka prefabricerade träbyggnader med flera våningar! Kontakta oss om du vill diskutera olika samarbetsalternativ!  Våra fabriker arbetar oavbrutet för att leverera nya modulbyggnader även under dessa svåra tider – du kan räkna med oss!

Privacy Policy