Nya projekt 2021 – Vad ser vi fram emot?

Nya projekt 2021 – Vad ser vi fram emot?

Nya projekt 2021 - Vad ser vi fram emot?


Låt oss hoppas att 2021 ger oss många skäl till att vara glada och tacksamma och att vi alla även ska kunna uppnå några affärsframgångar!

Även om 2020 har varit ett turbulent år har våra husfabriker arbetat oavbrutet för att förse våra affärskunder med nya, stora, modulära flervåningsbyggnader. Vi har färdigställt flera nya projekt 2020, så vad har vi att se fram emot under de första månaderna 2021? Här är kommer ett litet urval.

Astel Modulars första radhus i Stockholm

Efter att ha färdigställt ett tiotal modulära lägenhetsbyggnadsprojekt i Stockholmsområdet börjar Astel Modular nu arbeta med sitt första radhusprojekt. Projektets volym ligger på runt 2 000 m2 och görs i tre steg:

  • Ett radhus med 7 lägenheter
  • En lägenhetsbyggnad med 18 lägenheter
  • Ett radhus med 6 lägenheter

Teknisk design och planering påbörjades i oktober och projektet förväntas vara klart och överlåtas i juli 2021. Som ni kan se tar det mindre än ett år att färdigställa ett flerstegsprojekt, från den inledande planeringsfasen tills det färdigställda projektet är klart, vilket dels visar fördelarna med modulär konstruktion men även att ett bra samarbete mellan kund och tillverkare är viktigt.

Vi påbörjade vår första installering av ett Miljöbyggnad Silver-certifierat projekt

I slutet av förra året skrev vi om att vi påbörjat arbetet med ett projekt som måste uppfylla standarden ”Miljöbyggnad Silver”. Nu går arbetet med den första av projektets byggnader bra och installationsarbeten påbörjades i november. Hela projektet planeras vara färdigställt i februari med en planerad överlåtelse i mars.

Byggnaden är inte en typisk prefabricerad modulbyggnad med trästomme. Femvåningsbyggnadens två första våningar har en solid betongkonstruktion, medan de andra våningarna består av prefabricerade moduler med trästomme. Detta är också anledningen till att installationsperioden är något längre än vanligt.

Som nämnts ovan är detta den första byggnaden i ett tvåbyggnadsprojekt. Tillverkning av prefabricerade moduler för den andra byggnaden kommer att påbörjas innan årets slut.

Kommer du att ge oss en anledning till att 2021 blir ännu mer spännande?

Även om vi just nu har händerna fulla, är det dags att börja planera! Har du ett stort kommande projekt som kan behöva:

  • Färdigställas snabbt, från planering till överlåtelse
  • Noggrann processhantering och kvalitetskontroll med frekventa uppdateringar
  • Hålla sig till planerade tidsramar
  • Lägre kostnader och mindre logistik

Ta i så fall kontakt med oss ​​- låt oss planera framåt och skapa fantastiska projekt till lägre kostnad och på kortare tid.

Teamet på Astel Modular

Privacy Policy