Nya modulära lägenhetsbyggnader på Södermalm ingår i ett integrerat Stockholm

Nya modulära lägenhetsbyggnader på Södermalm ingår i ett integrerat Stockholm

Nya modulära lägenhetsbyggnader på Södermalm ingår i ett integrerat Stockholm


Stockholms stadstjänstemän diskuterade hur nya modulära lägenhetsbyggnader i Stockholm stöder integrationen av det lokala samhället och nyanlända personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Sedan 2016 har Stockholms stad tillhandahållit tillfälligt boende för 5700 nyanlända personer. De nya modulära byggnaderna är ett steg mot att sprida ut nyanlända personer över hela Stockholm eftersom en blandad stad är bättre för att integrera de nyanlända personerna i samhället.

Det slutliga målet är att påskynda och förbättra integrationen för att på så sätt hjälpa de nya invånarna att snabbare kunna leva självständigt.

De nya modulära lägenhetsbyggnaderna ses som ett litet men viktigt steg för ett bättre Stockholm på lång sikt.

Läs mer om debatten

Privacy Policy