Vilka är fördelarna med ett modulhus i jämförelse med andra hus?

Vilka är fördelarna med ett modulhus i jämförelse med andra hus?

Vilka är fördelarna med ett modulhus i jämförelse med andra hus?


Det fördelaktiga med ett modulhus kan enklast sammanfattas med tre ledord: Det är snabbt, billigt och miljövänligt. Moduler gör det möjligt att uppföra en byggnad på kort tid och till en relativt låg kostnad. Dessutom görs modulerna av återvinningsbart trä som är ett miljövänligt och flexibelt byggmaterial.

Ett modulhus är en byggnad som sätts ihop av färdiga modulsektioner. Det levereras i form av ”kuber” som består av färdiga rum och kan snabbt sättas på plats på en redan färdigställd husgrund.

Till det yttre skiljer ett modulhus sig inte nödvändigtvis från ett elementhus och sättet de byggs på är delvis likadant eftersom väggar, tak och golv utgörs av element. Ett modulhus behöver dock ingen traditionell varmgrund utan det räcker med vanliga pelare eller en plintgrund där modulerna lyfts och monteras på. Alla försörjningssystem är redan inbyggda i golvet och behöver bara anslutas till motsvarande kommunala system efter att huset är satt på plats.

För beställare är det säkert viktigt att veta att husen tillverkas i optimala inomhusförhållanden där alla väderrelaterade risker är eliminerade. Kvalitetskontroll och övervakning görs också på fabriken i mycket noggranna etapper. Det garanterar modulhusens höga kvalitet och beständighet.

I likhet med elementhus och andra prefabricerade trähus kan modulhus beställas i olika färdighetsgrad. Men eftersom fördelen med moduler ligger just i deras färdighet för snabb montering, bör de dock vara så färdigbyggda som möjligt redan på fabriken. Normalt är modulhusens alla invändiga ytor färdigbehandlade och alla inbyggda möbler såsom köksinredning och garderober finns också redan på plats.

Även modulbyggda offentliga byggnader, som t.ex. förskolor och äldreboenden, blir allt populärare i form av färdiga lösningar, där alla bygghandlingar är klara sedan tidigare och byggtiden är kort. Dessutom kan sådana byggnader flyttas eller byggas ut vid behov. Det är ganska vanligt att bostadshus i fem våningar uppförs av moduler men det är tekniskt möjligt att även bygga avsevärt högre hus.

Modulhus erbjuder ett enkelt sätt att fort och relativt billigt skapa många nya bostäder. Att kunderna visar aktivt intresse för modulbygge gör också modulhustillverkare mer intresserade av att leverera en produkt med större mervärde – vilket i sin tur ökar modulhusens fördelar framför andra hustyper ytterligare..

Privacy Policy