Modulhus – bygg nästa projekt upp till 50 % snabbare?

Modulhus – bygg nästa projekt upp till 50 % snabbare?

Modulhus - bygg nästa projekt upp till 50 % snabbare?


Vi säger ofta att vår modulära byggprocess gör att vi kan färdigställa nästa projekt 30-50 % snabbare jämfört med vanlig konstruktion på plats. Hur kan vi uppnå denna enorma fördel vad gäller både sparad tid och minskade kostnader när det rör sig om stora modulbyggnader för företagskunder? Låt oss gå igenom byggprocessen steg för steg för att se var fördelarna med modulär konstruktion är mest uppenbara.

Teknisk planering

Antag att kunden har beslutat sig för att bygga sitt nästkommande projekt med prefabricerade moduler. Försäljningsavtalet har fastställts, tidsplanering och finansiering är upprättad och man har kommit överens om vilka garantivillkor som gäller.

Den tekniska planeringsprocessen för en modulbyggnad skiljer sig inte särskilt mycket från en vanlig byggnad som konstrueras på plats. Byggnadens tekniska ritningar, försörjningssystem och grund kommer att färdigställas och samordnas med kunden. Tidsramen upp till denna tidpunkt är mycket lik ett byggprojekt som genomförs på plats.

Produktion av moduler och arbeten på byggarbetsplatsen

Det är under produktionen som den magiska tidsbesparingen sker. Föreställ dig vanlig konstruktion på plats. Konstruktionsprocessen sker steg för steg och börjar med markarbeten och grund. Själva byggnaden konstrueras en våning i taget med ett konstant flöde av lastbilar som levererar råvaror till byggarbetsplatsen, oavsett om byggnaden ligger i en vältrafikerad stadskärna eller i ett förortsområde. Föreställ dig nu detta: vädret är dåligt och det är omöjligt att genomföra fasadarbeten under några veckor. En materialleverans är försenad och alla andra byggnadsarbeten avstannar. Några byggnadsarbetare sjukanmäler sig och andra säger upp sig för att de fått ett annat jobb. Både budget och planering når sitt slut men byggnaden är fortfarande inte färdig – investeringens avkastning verkar bli allt mindre.

Låt oss nu ta en titt på den modulära konstruktionsprocessen. När ett arbetslag börjar arbeta på byggarbetsplatsen för att göra markarbeten och bygga grunden börjar husfabriken redan bygga själva modulerna, vilket gör att grunden och modulerna kan färdigställas samtidigt. Våra husfabriker ligger i industriområden nära städer, där det inte finns några vältrafikerade gator som stör leveranserna av högkvalitativa råvaror från våra partners. Det finns inga väderberoende förseningar eftersom fabriksmiljön ständigt övervakas och registreras under hela byggprocessen. Vår personal är mycket specialiserad på specifika repetitiva processer – de är verkliga mästare i sitt hantverk.

Eftersom fabriksbyggnaderna helt och hållet eliminerar eventuella förseningar och problem i byggprocessen och eftersom grunden byggs samtidigt kan man se var de stora tidsbesparingarna kommer från. Eftersom Astel har gjort sin tillverkningsprocess mer och mer perfekt genom åren kan vi nu färdigställa projekten upp till 50 % snabbare.

Påverkar den höga hastigheten kvaliteten?

Absolut inte. Inomhusproduktionen är standardiserad – vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 för försäljning, design och produktion av modulbyggnader. Vi följer alltid lokala byggföreskrifter och normer och genomför dokumenterade interna tester av våra moduler, till exempel:

 • Fuktkontroller av råmaterial och byggnadsstrukturer före paketering, fuktkontroller före byggnadsarbeten på plats.
 • Intern klimatkontroll av produktionsanläggningarna (temperatur och fuktighet), vilket registreras under hela byggprocessen
 • Systemen testas av en intern inspektör före paketering

Vi genomför produktionsövervakning i överenskommelse med våra kunder:

 • Vi genomför standardkontroller (fuktighet, brandskydd osv.)
 • Vi kan även genomföra kundspecifika tilläggskontroller

Alla moduler testas av en intern inspektör på fabriken som följer en kontrolllista och ett övervakningsavtal. Vi genomför följande tester på fabriken:

 • Lufttäthet (genomförs vanligtvis på 10 % av modulerna). Resultaten ligger inom intervallet 0,15 – 0,3 liter per sekund per m2.
 • Ljudisolering
 • Luftflöde
 • Avloppssystem (videofilmer)
 • Elektronik och ledningar, inklusive elektriska apparater, lampor och uttag.
 • Trycktester av vatten- och värmeledningar i enlighet med protokoll.

Vi kontrollerar råvarornas dokumentation vid inköp för att säkerställa att alla material är CE-certifierade, testade och godkända.

Som du ser kompromissar vi inte när det gäller våra byggnaders tillverkningsprocess. Slutresultatet? Oftast är våra byggnader av högre kvalitet än byggnader som byggs på plats eftersom varje enskild modul är byggd för att klara av att upprepade gånger lastas, transporteras och monteras på grunden.

Slutarbeten?

Låt oss återigen anta att vi har kommit till byggnadens slutstadium. Vid konstruktion på plats innebär det att lägenheterna i lägenhetsbyggnaden färdigställs en i taget med ett konstant flöde av byggnadsarbetare som kommer in och ut ur byggnaden, vilket ibland innebär att det uppstår skador på slutarbeten och därmed orsakar extra arbete för kollegorna. Det finns en spänning i luften eftersom tidsfristen kommer närmare, men byggnaden verkar ändå inte bli riktigt färdig.

Vid samma tidpunkt har modulbyggnaden redan överlåtits och nya boende har flyttat in. Hur är det möjligt? Svaret är enkelt – våra prefabricerade moduler färdigställs som nyckelfärdiga lösningar i fabriken. När en modul transporteras till byggarbetsplatsen är den helt färdig och inredd – kakel har satts, väggar har målats, badrumsinredning och köksmöbler finns på plats. Vi kan färdigställa upp till 95 % av byggnadsarbetena i fabriken. Det innebär att efter modulerna har monterats på grunden gör ett litet arbetslag några små slutarbeten innan en problemfri överlåtning sker. Detta är inte bara snabbare men dessutom miljövänligt och orsakar mindre störningar för omgivningen. En situation som gynnar alla.

Vill du också utnyttja den modulära fördelen?

Vi tror att det är dags att tänka länge och ordentligt innan nästa fastighetsprojekt påbörjas – skulle det kunna vara bättre att använda moduler? Astel har gjort konstruktionen av modulära byggnader allt mer perfekt i över 20 år och vår tradition av trähustillverkning startade för över 70 år sedan. Vill du veta hur modulär konstruktion och vår erfarenhet kan gynna ditt nästa fastighetsprojekt? Hör av dig till oss!

Privacy Policy