Om oss

Astel Modular


Modulhus. Modulbyggnader. Prefabricerade byggnader.

Astel Modular utformar och tillverkar energisnåla prefabricerade modulhus i modern arkitektur. Vi bygger modulerna i vår husfabrik och installerar dem på plats med minsta möjliga trafik, damm och oljud.

Våra styrkor är vår djupa ingenjörskunskap och vår långa erfarenhet av att tillverka och designa modulära hus, i kombination med vår flexibilitet och våra goda kundrelationer.

Våra två husfabriker har 75 anställda på en total produktionsyta på 8000 m2. De flesta av husfabrikens processer överförs från byggplatsen till produktionsenheten, vilket minskar risker förknippade med vädret och förenklar logistik och projekthantering. Vi erbjuder snabb leverans och håller alltid våra tidsfrister samtidigt som vi håller nere kostnaderna. Vi erbjuder våra tjänster till utvecklare, byggföretag och andra företagskunder.

Vi använder endast högkvalitativa och miljövänliga material i våra produktions- och konstruktionsprocesser, vilket återspeglas i byggnadens kvalitet och dess underhållskostnader. Våra arkitekter och ingenjörer har designat över 450 hus.

Astel Modular producerar energisnåla hus med vacker arkitektur och smarta planlösningar. Vi kan försäkra dig om våra byggnaders höga kvalitet eftersom Astel Modular är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 vad gäller försäljning, design och produktion av modulhus.

Vägledande principer inom kvalitet och miljö

För oss innebär kvalitet att kunden är nöjd med våra produkter och vår kundservice och att dessa har åstadkommits på ett ekonomiskt sätt och i enlighet med miljöskyddsprinciperna.

Den dagliga verksamheten av Astel Modular OÜ präglas av följande principer:

 • Vi säkrar stabil kvalitet av produkter och tjänster samt optimala ledtider för uppfyllande av löften till kunden.
 • Vi använder material med optimal kvalitet i vår produktion.
 • Vi samarbetar med företag inom avfallshantering för att höja andelen återvunnet avfall i den totala avfallsvolymen.
 • Vi tar hänsyn till miljöeffekter av våra aktiviteter och arbetar kontinuerligt för minskning av miljöförorening.
 • Vi höjer kontinuerligt företagets effektivitet genom tillämpning av moderna lednings- och planeringsmetoder.
 • Vi följer gällande lagstiftning och normer som reglerar företagets verksamhet.

En kund från Frankrike ville beställa två studentbyggnader med 48 rum från vår
produktionsenhet.

En kund från Frankrike ville beställa två studentbyggnader med 48 rum från vår produktionsenhet. Tiden för att färdigställa var orealistiskt kort, speciellt eftersom ingenjörs- och arkitektlösningarna endast var delvis utvecklade.

Kunden hade kontaktat flera andra tjänsteleverantörer, men bestämde sig för oss tack vare vår flexibilitet och tidsfristen.

För att färdigställa projektet i tid utformade våra ingenjörer mer än 1100 tekniska ritningar på en mycket kort tid. När utkasten var klara godkändes de av kunden.

Projektet genomfördes trots det snäva schemat och de halvfärdiga ritningarna. För att uppnå bästa resultat ska dock arkitekt- och ingenjörsutkast helst redan vara klara innan produktionen startar.

Vi tillverkade och transporterade 96 rumselement för enskilda sovrum till platsen.

BILD 1.
Huvudentreprenören bygger grunden på platsen:

BILD 2.
Tillverkningsprocessen av 96 moduler i vår produktionsenhet:

BILD 3.
Modulerna precis innan de lastas på fordonen:

BILD 4.
Installation och byggnadsabeten:

BILD 5.
Den färdiga byggnaden:

Kalev Pagar

Försäljningschef
Astel Modular OÜ

Raul Kinks

VD
Astel OÜ, Astel Modular OÜ

Heros Kressa

Försäljningschef
Astel OÜ

Priit Pütt

Direktionsledamot, Fabrikschef

Kaidu Kontkar

Installations- och byggnadschef, BAS-U och BAS-P kvalifikationer

Modulhus från Estland – Astel Modular


Astel Modular har funnits på modulbostadsmarknaden i över 20 år. Under denna tid har vi byggt allt från trädgårdshus, takramar, väggelement och privata hus till stora flerfamiljshus och statsfinansierade projekt. Vi har exporterat hundratals hus till Nordeuropa, Sydeuropa och även Asien. Modulhus från Estland har transporterats till kunder så långt bort som Japan och Australien. Våra ingenjörer och byggarbetare har erfarenhet från att bygga under extrema väderförhållanden. Vi har monterat hus i tjock snö och vid temperaturer på under noll grader.

Med vår gedigna erfarenhet som grund har Astel Modular specialiserat sig på att producera storskaliga modulbyggnader till företagskunder. Vår primära marknad är Skandinavien – i synnerhet Sverige, där vi under de senaste åren har slutfört flera stora modulprojekt. Vi är en av de största tillverkarna av modulbyggnader med träram i Estland och har kapacitet att producera 20 000 – 25 000 m2 prefabricerade rumselement per år.

Olika typer av modulbyggnader

Variationen hos våra modulbyggnader är inte begränsad till de projekt som redan finns på papper. Vi kan anpassa våra modulprojekt efter kundens behov och erbjuder våra kunder flexibilitet – nästan alla våra modulbyggnader är skräddarsydda efter våra kunders önskemål och behov. Vi tillverkar hus som nyckelfärdiga lösningar i våra estniska husfabriker och levererar dem från koncept till färdig byggnad inom några månader.

Eftersom de olika typerna av modulbyggnader har olika syften, layouter och rumstyper kan vi erbjuda lösningar för att konstruera, utforma, producera, transportera och installera följande typer av modulbyggnader:

 • Modulära lägenhetshus
 • Hotell och motell
 • Ändamålsenliga hyreshus
 • Modulära parhus, radhus och fristående hus för utvecklare
 • Modulära studentboenden och studentcampus
 • Äldreboenden och serviceboenden
 • Modulära tillfälliga boenden
 • Skolor och förskolor
 • Modulära allmännyttiga bostadslägenheter
 • Bodar och moduler för alla behov


Nya modulära hotellrum

Fördelarna för våra kunder, till exempel fastighetsutvecklare, investerare, hotellägare och lokala myndigheter är de rimliga priserna, den höga kvaliteten och den snabba slutförandetiden hos våra modulbyggnader. I våra estniska husfabriker har vi upprepat byggprocessen till perfektion eftersom alla våra anställda är specialiserade på en viss tillverkningsprocess. Tack vare kontrollerade anläggningsförhållanden som eliminerar väderberoende förseningar, kan våra modulbyggnader färdigställas 50 % snabbare än hus som byggs på plats. Detta ger snabbare inflyttning och snabbare avkastning på investeringen för våra kunder.

Estniska modulhus för svenska kunder

Under de senaste åren har vi slutfört flera stora modulprojekt i Sverige, främst i Stockholmsområdet. Modulhus från Estland formar synen på ett integrerat Stockholm och vi är glada över att vara en del av detta. Våra modulprojekt, där rumselementen är prefabricerade i Estland och installerade i Sverige innefattar:


Konstruktion av ett modulärt lägenhetsbyggnad i Sverige

 • Lägenhetsbyggnad med 22 nyckelfärdiga lägenheter på Södermalm
 • 102 hyresrätter i 8 lägenhetsbyggnader i Danderyd, Stockholm. Projektet genomfördes i två faser.
 • Lägenhetsbyggnad med 60 lägenheter i Frösunda
 • Parhus med hyresrätter i Hudiksvall
 • Modulära lägenhetsbyggnader i Solna, med 112 nyckelfärdiga lägenehter.

Modulbyggnaderna konstrueras och byggs i enlighet med lokala byggkoder och normer (BBR och AMA). Vi tillhandahåller även dokumentation, byggnadsarbete och förvaltning i enlighet med Sveriges lagar och förordningar.

För att se vår fullständiga portfölj och/eller be om referenser får du gärna kontakta oss via kontaktformuläret eller skriva till oss direkt på info@astelmodular.se.

Erfarna specialister i modulära boendeprojekt

Astel Modulars bostadsföretag har ingenjörer och projektledare med lång erfarenhet av att arbeta med våra projekt på våra estniska kontor och i våra produktionsanläggningar. Vi tar vårt ansvar på allvar och strävar efter att vara en tillförlitlig partner till både kunder och leverantörer. Vår flitiga arbetsmoral och våra hus höga kvalitet har gett oss certifieringarna ISO 9001 och ISO 14001 för utformning, produktion och försäljning av modulhus. Vi samarbetar med Byggnads och Fora och alla våra anställda är registrerade i ID06-systemet för att säkerställa deras säkerhet och välbefinnande. Våra större partners i Sverige är Skanska Sverige AB och AB Stockholmshem. Vi är en erfaren allmän byggmästare som är känd för våra godkända slutbesiktningar och snabba fastighetsöverlåtelser. Våra modulhus från Estland har konstruerats av certifierade material som hanterats med omsorg och slutförts med störta noggranhet för att säkerställa att våra kunder blir nöjda.

Modulhus från en erfaren tillverkare i Estland

Astel Modular är en erfaren och tillförlitlig tillverkare av modulhus med träram i Estland. Om du vill ha en stor modulbyggnad av hög kvalitet, till rimligt pris och snabbt slutförd för ditt företags utveckling får du gärna kontakta oss så att vi kan diskutera hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina mål.

Privacy Policy