Modulära pensionärsboenden, äldreboenden och serviceboenden

Modulära pensionärsboenden, äldreboenden och serviceboenden

Modulära pensionärsboenden, äldreboenden och serviceboenden


Ett område där Astel Modular gärna skulle vilja erbjuda sin expertis är att skapa boenden för äldre personer. Eftersom vi redan har skapat ett antal studentboenden och specialbyggda lägenheter med rum och lösningar som skräddarsytts för personer med särskilda behov, kan vi utnyttja denna erfarenhet för att skapa bekväma boendemiljöer för äldre personer. Varför borde du fundera på en modulbyggnad om du planerar att bygga eller bygga ut ett pensionärsboende eller ett serviceboende?

Mycket anpassningsbara hem för äldre personers speciella behov

Om det finns något som modulärbyggnader är riktigt bra på så är det att använda rummen på ett kompakt och effektivt sätt. Som äldre vill man ha allt som behövs så nära som möjligt utan något extra rum som måste tas hand om. Vi är bra på att planera små, funktionella och rullstolsvänliga utrymmen med stora dörröppningar – allt för att göra våra äldre personers vardag så bekväm som möjligt.

Repetitiv utformning är nyckeln till effektivitet

Precis som lägenhetshus och hotell har äldreboenden, pensionärsboenden och serviceboenden många rum med repetitiva planlösningar. Byggnadens och rummens repetitiva karaktär gör att vi kan producera mycket effektivt eftersom tillverkning av nästan identiska rumsmoduler innebär färre tekniska ritningar, snabbare byggprocess och enklare logistik.

Olika typer av byggnader för att uppnå samma mål

Vi kan erbjuda bostäder för äldre personer med olika typer av byggnader. För en privat samfällighet kan vi producera ett antal privata hus eller parhus, men för större projekt på en liten yta är det möjligt att producera byggnader som har liknande planlösning som ett studentboende. Det beror helt på projektets exakta syfte. Alla våra byggnader är byggda enligt högsta kvalitetsnormer och har genomtänkta boendeytor som ger en bekväm boendemiljö. Vi kan producera olika typer av byggnader för olika typer av boendearrangemang:

  • Äldreboenden
  • Pensionärsboenden
  • Seniorlägenheter
  • Seniorboende
  • Serviceboenden
  • Seniorcenter
  • Seniorboenden
  • Långvårdsanläggningar

Oavsett vilken typ av modulärt pensionärshus eller boendearrangemang det gäller kan vi garantera högkvalitativa byggnader, eftersom vi är certifierande enligt ISO 9001 och ISO 14001 vad gäller design, produktion och försäljning av modulbyggnader. I kombination med standardiserad produktion i kontrollerad anläggningsmiljö och regelbundna interna tester är kvaliteten hos våra byggnader högre än de normer som staten anger och högre än kvaliteten hos byggnader som byggs på plats.

Astel Modular – över 20 års erfarenhet av modulär konstruktion.

Eftersom vi aktivt har tillverkat och exporterat byggnader i över 20 år vet vi att våra kunder inte bara förväntar sig byggnader utan även lösningar på sina problem. Med goda kundrelationer och strikta kvalitetskontroller kan vi erbjuda både dessa saker och vi tänker alltid några steg i förväg. Vill du dra nytta av vår kunskap om modulär konstruktion? Kontakta oss så att vi kan diskutera ditt nästkommande projekt.

Privacy Policy