Modulära parhus, radhus och fristående hus för fastighetsutvecklare – vilka är fördelarna?

Modulära parhus, radhus och fristående hus för fastighetsutvecklare – vilka är fördelarna?

Modulära parhus, radhus och fristående hus för fastighetsutvecklare - vilka är fördelarna?


Vi har pratat mycket om fördelarna med modulära lägenhetsbyggnader, men alla vill ju inte bo i en lägenhet. Det är dags att fastighetsutvecklarna tillgodoser efterfrågan på högkvalitativa parhus, radhus och fristående hus. Eftersom denna typ av projekt vanligtvis utvecklas som hela kvarter vill Astel gärna samarbeta med fastighetsutvecklare för att dessa projekt ska förverkligas. För att ge en tankeställare skulle vi vilja beskriva några av fördelarna med modulär konstruktion, som skulle kunna hjälpa fastighetsutvecklare att slutföra sina projekt snabbare, till ett lägre pris och till högre kvalitet.

Modulär konstruktion är utmärkt för repetitiva planlösningar

I filmer ser man ibland hela kvarter med identiska hus, identiska bilar på uppfarten osv. I verkligheten är det faktiskt också så. Bilarna kanske är olika, men radhusen, parhusen och de fristående husen i bostadsområdena har oftast samma planlösningar.

Konsekvent upprepning är en av de största fördelarna för modulär konstruktion. Eftersom många av processerna i husfabriken är automatiserade kan modulär konstruktion vara mycket effektivt när det gäller att producera ett antal identiska detaljer, men även identiska prefabricerade moduler. Detta innebär att när ett projekt består av, låt oss säga 50 identiska hus, kan vi producera dem oerhört effektivt genom att gruppera ihop en viss typ av moduler till en process. Resultatet – en betydligt snabbare byggprocess.

Grunden och de prefabricerade modulerna byggs samtidigt

Modulära byggprojekt kan byggas 30-50 % snabbare än hus som byggs på plats. Hemligheten bakom denna enorma tidsbesparing är otroligt enkel. Eftersom konstruktion på plats är en linjär process där allt börjar med grunden – inte förrän den är gjuten kan byggnadsarbetarna börja bygga själva huset – har modulär konstruktion en stor fördel, nämligen att grunden och de prefabricerade modulerna kan byggas samtidigt. Vi överdriver inte när vi säger att ofta är de prefabricerade modulerna färdiga innan grunden. Detta innebär att så snart grunden är klar, kan vi leverera modulerna, som sedan snabbt installeras och slutliga finjusteringar görs.

Fastighetsutvecklare kan vara ganska säkra på att när det gäller parhus, radhus och fristående hus, där ett flertal grunder ska färdigställas, kommer de prefabricerade modulerna vara klara för installation i förväg.

Vacker design och komplexa planlösningar

Många tror att prefabricerade moduler måste vara fyrkantiga lådor, där möjligheterna att skapa funktionella och rymliga planlösningar är begränsade, men detta är en missuppfattning. I verkligheten kan man inte se skillnad på prefabricerade byggnader och andra byggnader. Vi kan skapa öppna ytor, rymliga planösningar och tillämpa vackra inredningar som skapas av arkitekter och inredningsarkitekter. Du kan själv se inredningen i Kristalli Ilves-projektet, som tydligt visar hur mycket modulär konstruktion har utvecklats och vilka möjligheter de kunder som är beredda att prova modulär konstruktion har.

Ärr det dags att prova modulär konstruktion?

Astel är alltid öppna för nya samarbeten och utmaningar. Vi har lösningar för olika typer av modulbyggnader – lägenhetsbyggnader, hotell, parhus, studentboenden, radhus osv. Om du söker efter ett hållbart, effektivt och kostnadseffektivt sätt att bygga, kontakta oss. Vi kommer att hitta ett sätt att förena vår kunskap och erfarenhet med dina idéer.

Privacy Policy