Modulära lägenhetsbyggnader från Astel Modular i Tanto

Modulära lägenhetsbyggnader från Astel Modular i Tanto

Modulära lägenhetsbyggnader från Astel Modular i Tanto


Under våren byggde Astel Modular nya modulära lägenhetsbyggnader för nyanlända i Tanto vilka kommer att rymma 90 nyanlända personer. Nu är husen klara för inflyttning. Bostäderna ska användas som tillfälliga bostäder för personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

De modulära lägenhetsbyggnaderna är de första som ligger i stadens centrum – vanligtvis byggs modulära byggnader i utkanten av staden.

Läs mer om projektet på Södermalm

Privacy Policy