Modulär konstruktion – vilka är de senaste innovationerna när det gäller prefabricerade byggnader?

Modulär konstruktion – vilka är de senaste innovationerna när det gäller prefabricerade byggnader?

Modulär konstruktion - vilka är de senaste innovationerna när det gäller prefabricerade byggnader?


Precis som i alla andra branscher söker den modulära byggbranschen ständigt efter innovation för att höja både kvalitet och effektivitet, men även för att minska kostnaderna för slutkunden. Eftersom vi alltid söker efter nya sätt att skapa lösningar och ge våra kunder mer värde kan man fråga sig vilka är de innovationer som driver den modulära byggbranschen framåt och visar oss nya och bättre alternativ?

Digital teknik och automatisering

Låt oss vara ärliga – de som arbetar i en prefabricerande husfabrik är mindre och mindre byggnadsarbetare och allt oftare maskinoperatörer. Det är oundvikligt att maskiner kan utföra jobbet snabbare och med en otrolig precision – det är omöjligt att passa in byggnadsstrukturer till en bråkdel av en millimeters precision, men modulära konstruktionstekniker gör detta möjligt. En biprodukt av denna precision och kvalitet är snabbhet, vilket innebär att automatisering och teknikutveckling snart kommer att göra det möjligt för modulära byggföretag att lägga ytterligare tidsvinster till den 50-procentiga fördel de redan har jämfört med traditionell konstruktion på plats. Byggbranschens framtid ser ljus ut.

Målet är att uppnå netto-nollenergi

Hållbarhet har alltid varit ett stort försäljningsargument för modulär och prefabricerad konstruktion. Vi använder trä som huvudsakligt byggnadsmaterial och producerar minimala mängder avfall under byggprocessen, samtidigt som påverkan på omgivningen runt byggarbetsplatsen är betydligt mindre än vid konstruktion på plats. Under 2008 lanserade den japanska husfabriken Sekisui House ett projekt som kallas ”Morgondagens hus”. Vad uppnådde de med detta projekt? Slutresultatet var, kort och gott noll – vilket innebär att de genererade nollutsläpp när huset konstruerades, när man levde i det och när det revs.

Sedan dess har 70 % av deras hus varit netto-nollenergi, vilket gjort att de ligger i framkant vad gäller hållbarhet. Och med den ökade oron för miljön kommer andra modulära byggföretag förr eller senare säkert följa i deras fotspår.

Amazon började bygga bostäder med Alexa helt integrerat

Amazon doppar tårna i den prefabricerade bostadsbranschen och utarbetar nya sätt att fullt ut integrera Alexa i sina byggnaders. Detta innebär ett stort steg mot att smarta hemsystem integreras i nya byggnader från start och tar begreppet framtidens hem till en ny nivå. Allt eftersom smarta hemsystem, vilket innefattar smarta lås, intelligent klimatstyrning och till och med röststyrning, blir allt vanligare världen över kommer de säkert ganska snabbt hitta sin plats i framtidens modulbyggnader.

Astel Modular – driver innovation och hållbarhet inom den modulära byggbranschen

Astel Modular försöker alltid vara hållbarare, snabbare och lönsammare för sina kunder. Vi försöker alltid att tillgodose våra kunders behov och integrera ny teknik vid storskalig prefabricerad byggnadskonstruktion. Vill du växa med oss och med den modulära byggbranschen? Hör av dig till oss så skapar vi framtidens konstruktion tillsammans.

Privacy Policy