Att slå hål på en myt – kvaliteten på modulbyggda hus

Att slå hål på en myt – kvaliteten på modulbyggda hus

Att slå hål på en myt – kvaliteten på modulbyggda hus


Allt som oftast får man höra att modulbyggda hus är en temporär lösning och att de inte är lika välgjorda som stationära byggnader. Nu är det dags att en gång för alla slå hål på den myten. Framsteg när det gäller teknik, material och transport har möjliggjort det för många modultillverkare att utveckla och leverera permanenta modulära flervåningsbyggnader.

För det första är modultillverkning en process där stram tolerans och kvalitetskontroll är av högsta prioritet. Till skillnad från traditionella byggprinciper monteras modulbyggnader ihop under skyddade förhållanden vilket innebär att huvuddelen av byggprocessen sker i skydd mot väder och vind.

Likaledes förvaras allt byggmaterial under samma kontrollerade förhållande vilket minskar risken för bristfälligheter som till exempel virke som slagit sig. Dessutom kan byggarbetarna jobba under samma skyddade förhållande med alla nödvändiga verktyg och all utrustning nära till hands, vilket leder till bättre konstruktioner och högre kvalitet.

Kommersiella modulbyggnader byggs enligt samma lokala byggnormer som motsvarande stationära lösvirkesbyggnader. Dessutom använder sig modultillverkarna av ett kvalitetssäkringsprogram som garanterar kontinuitet när det gäller tillverkningsnormer, metoder och material. De flesta länder kräver att tillverkaren har ett godkänt kvalitetssäkringsprogram som övervakas av ett oberoende ackrediterat organ. Sådana utomstående organ genomför besiktningar av såväl modulbyggföretagets fabrik som av byggnader under uppförande. Astel Modular är ackrediterad enligt ISO 9001 och ISO 14001 vilket ger garanti för att de modulära konstruktionerna håller högsta möjliga kvalitet.

Sist men inte minst utsätts förbyggda moduler för större initialt slitage under transport till plats samt kranlyft när konstruktionen placeras på sitt fundament. Med tanke på detta måste varje enskild modul vara kraftigare byggd för att den slutgiltiga konstruktionen ska kunna uppfylla gällande lagstiftning och byggnormer. Med stabilare moduler håller byggnaden samma eller till och med högre kvalitet jämfört med platsbyggda konstruktioner.

Med allt detta i åtanke kan man med säkerhet säga att modulära konstruktioner har framtiden för sig när det gäller kommersiellt byggande. Det har alltid varit ett kostnadseffektivt och snabbt sätt att bygga men genom att framför allt prioritera kvalitet har man lyft modulbyggandet till en högre nivå. När det gäller effektiviteten är modulkonstruktionerna snabbt på väg att bli den nya branschstandarden. Vill du se det med egna ögon? Kontakta Astel Modular på telefon +46 (0) 70 23 00 47 eller skicka e-post till info@astelmodular.se.

Privacy Policy