Modulär konstruktion – en lösning på bostadskrisen?

Modulär konstruktion – en lösning på bostadskrisen?

Modulär konstruktion - en lösning på bostadskrisen?


Europa och i ännu högre grad USA har drabbats av en bostadskris under de senaste åren. Problemet är att bostadspriserna och hyrorna i storstäderna inte är överkomliga för unga människor som vill bo och arbeta där. Krisen definieras av överdriva bostadspriser, vilket mäts som antalet procent av alla hushåll som spenderar mer än 40 % av sin disponibla inkomst på boende. Människor som bor i 26 av 28 europeiska huvudstäder har sagt att det är svårt att hitta ett bra boende till ett rimligt pris. (https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/11/08/eu-faces-affordable-housing-crisis-excluding-young-people-from-top-quality-job-opportunities-says-world-bank)

Varför har bostadskrisen uppstått?

Det finns flera kritiska faktorer som bidragit till krisen. För det första har boendepriserna i storstadsområdena blivit oöverkomliga, eftersom nybyggnationen inte håller samma tempo som den ökade efterfrågan på nya boenden, och detta driver upp priserna. Dessutom har kostnaden för traditionell konstruktion på plats stigit för varje år och fått de redan höga bostadspriserna att öka ytterligare.

Dessa problem påverkar inte bara fastighetsutvecklare som gör sitt bästa för att besvara den ökade efterfrågan, utan dessutom europeiska länder och lokala städer som investerar i långsiktiga program som ska ta itu med problemet och skapa boenden till överkomliga priser.

Eftersom traditionell konstruktion på plats är dyrt och de kämpar för att leva upp till efterfrågan, har vi en annan lösning – modulär konstruktion på annan plats.

Vilka är fördelarna med modulär konstruktion?

Den första stora fördelen med modulär konstruktion är hastigheten – det går att slutföra ett projekt 30-50 % snabbare jämfört med konstruktion på plats, vilket skulle hjälpa myndigheter och fastighetsutvecklare att leva upp till efterfrågan på nya bostäder.

Ökad hastighet innebär dessutom lägre kostnader – kortare konstruktionstid innebär att fasta kostnader (till exempel arbetskostnader) blir betydligt lägre. Själva konstruktionen sker i en fabrik med specialverktyg, specialiserad arbetskraft och i en kontrollerad, övervakad miljö.

Andra fördelar som kommer hand i hand med konstruktion på fabrik är:

  • Det skapar mindre avfall
  • Mindre logistik, vilket innebär mindre föroreningar
  • Färre trafikstockningar eftersom husfabrikerna ligger utanför städer och man därför undviker en konstant tillströmning av lastbilar till byggarbetsplatsen under byggprocessen
  • Mindre störningar för lokalbefolkningen, eftersom byggnaderna är prefabricerade på annan plats
  • Högre kvalitet tack vare en övervakad miljö och regelbundna interna tester
  • Lägre miljöpåverkan – det huvudsakliga konstruktionsmaterialet är trä, vilket är en förnybar naturresurs

Sammantaget är modulär konstruktion ett steg framåt när det gäller att tillhandahålla boende för många människor, dels därför att det är ett billigare och snabbare sätt att bygga, dels eftersom det är det mest hållbara sättet att massproducera nya byggnader.

Astel – hjälper till att lösa bostadskrisen på ett hållbart sätt

Vi är alltid intresserade av långsiktiga partnerskap med fastighetsutvecklare och lokala myndigheter för att hjälpa dem att lösa bostadskrisen. Vi samarbetar aktivt med Stockholms stad för att hjälpa dem att uppnå “Vision 2040 – Ett Stockholm för alla”, vilken räknar med att staden kommer att bygga 140 000 nya lägenheter före 2040. Vi har dessutom nyligen börjat samarbeta med Finlands investeringsfond ICON, som ska ge 300 familjer i Riihimäki chansen att få ett hem i en ny, vacker fastighet.

Vill du bygga mer på kortare tid och till en lägre kostnad? Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa till att få fart på ditt nästa projekt.

Privacy Policy