Kontakt

Vårt team


Kalev Pagar

Försäljningschef
Astel Modular OÜ

Raul Kinks

VD
Astel OÜ, Astel Modular OÜ

Heros Kressa

Försäljningschef
Astel OÜ

Christian Saar

Projektledare, BAS-U och BAS-P kvalifikationer
Sverige, Astel AB

Priit Pütt

Direktionsledamot, Fabrikschef

Kaidu Kontkar

Installations- och byggnadschef, BAS-U och BAS-P kvalifikationer

Privacy Policy