Hur går det till att bygga ett modulhus?

Hur går det till att bygga ett modulhus?

Hur går det till att bygga ett modulhus?


För att bygga ett modulhus börjar man som för alla hus, med att kartlägga kundens önskemål och behov. Oavsett om det gäller en privat bostad, ett radhus, flerfamiljshus, daghem, hotell eller en skolbyggnad måste man ta hänsyn till olika aspekter för olika hustyper. Modulhustillverkaren har normalt sett tagit fram olika typprojekt för olika hustyper. I linje med beställarens preferenser kan hustillverkaren antingen bygga ett standardhus, anpassa sitt typprojekt eller skapa en helt ny lösning beroende på kundens unika önskemål och behov.

Den lösning som väljs för modulhuset tillverkas i kontrollerade och reglerade fabriksförhållanden, vilket säkerställer hög precision och monteringskvalitet. Astel Modular använder endast certifierade material och följer en strikt kvalitetskontroll i sina byggprocesser. Modulerna skapas i fabriken med högsta möjliga färdighetsgrad – dvs. med installerade fönster, färdig värmeisolering, invändig och utvändig ytbehandling och om så är möjligt även inbyggd inredning. Hela huset byggs i fabriken så att det är färdigt för transport och snabb montering på byggplatsen.

Samtidigt som modulerna tillverkas i fabriken kan byggplatsen förberedas för montering. Marken, husgrunden och tekniska anslutningar kan förberedas i förväg. Korrekta förberedelser garanterar att modulerna kan monteras snabbt och smidigt på byggplatsen.

Färdiga moduler fraktas oftast med lastbilar och fartyg till byggplatsen. För att transporten ska fungera praktiskt finns vissa storleksbegränsningar för modulerna, vilket dock inte utgör något hinder för att skapa just den lösning som kunden önskar.

Husmodulerna monteras på en färdig grund med hjälp av kranar och ett professionellt monteringsteam. Monteringsprocessen är snabb och noggrann – det tar mellan 30 och 60 minuter att montera en modul på den förberedda grunden. De enda byggarbeten som behövs göras på de monterade modulerna är att ansluta dem till tekniska försörjningssystem och sammanfoga dem med tillhörande slutarbeten. I övrigt är modulhuset helt förberett i fabriken. Slutresultatet är ett högkvalitativt hus med trästomme som ger användaren glädje under många år.

Vill du ha mer information om våra modulhuslösningar? Kontakta oss via kontaktformuläret, skriv till info@astelmodular.se  eller ring oss på

Privacy Policy