Gemenskapscenter

Socialt och allmännyttigt boende


Gemenskapscenter

Vi skapar projekt för förskolor, sociala bostäder, äldreboenden, campusbyggnader osv. genom att anpassa våra projekt till olika syften. Konstruktionsegenskaper väljs i samarbete med våra kunder beroende på byggnadens syfte.

Vid design av sociala byggnader tar vi speciell hänsyn till slutanvändarens behov. Vi skapar en bekväm och säker miljö så att människor i behov av hjälp ska känna sig som hemma.

Konstruktionsegenskaper väljs i samarbete med kunden för att möta behoven hos framtida boende. Våra byggnader för sociala boenden är utformade för att erbjuda så mycket livsutrymme som möjligt på en relativt liten yta.

Vi levererar byggnaden till tomten som färdiga moduler som redan har ett isolerat golv. Grunden är inte inkluderad i priset eftersom det beror på tomtmarken.

Alla projekt kan anpassas efter era behov genom att planritning eller antal rum ändras. Det är även möjligt att välja och ändra våra interna eller externa inredningar.

Vill du ha mer information om våra hus?

  Liknande projekt


  Motell

  Hotell och motell

  För motellägare är deras byggnader deras företag. Astel Modular erbjuder modulära motellbyggnader så att rum kan hyras ut tidigare och lönsamhet kan uppnås snabbare än om man väljer traditionell konstruktion på plats.

  Tillfälligt boende

  Socialt och allmännyttigt boende

  Vi skapar bekväma, välkomnande bostadskvarter oavsett antalet personer. Våra prefabricerade tillfälliga byggnader erbjuder ett snabbt, effektivt och kostnadseffektivt sätt att öka utrymmet under en tillfällig eller permanent period.

  Förskolor

  Utbildningsbyggnader

  Vi tillhandahåller en säker, stimulerande och inspirerande miljö som uppmuntrar barn att utforska, leka och lära.

  Studentcampus

  Studentboenden

  Studenthemmet på bilden består av två byggnader och är konstruerad av 96 prefabricerade och fabriksinredda enskilda studentrum. Byggnaden som syns på bilderna transporterades till Frankrike för installation. Vi utformar och bygger studentboenden efter kundens behov av våningar och rum. Konstruktionsegenskaper väljs i samarbete med kunden för att möta de boendes behov.

  Privacy Policy