Hur bidrar modulbygge till att spara miljön?

Hur bidrar modulbygge till att spara miljön?

Hur bidrar modulbygge till att spara miljön?


Modulhus blir alltmer populära i hela Europa – den täta konkurrensen på marknaden för prefabricerade modulhus har hjälpt till att höja deras kvalitet avsevärt vilket i sin tur har slagit hål på myten att hus  med trästomme skulle vara av sämre kvalitet. Även kundernas höga krav har varit en bidragande faktor till utvecklingen.

Förutom kvalitetsnivån har även modulhusens miljövänlighet ökat allt mer. Modulhus har en stomme av trä vilket innebär att husets viktigaste byggmaterial är en förnybar naturresurs.

Jämfört med den traditionella byggmetoden på plats lämnar montering av ett modulhus ett avsevärt mindre avtryck på sin omgivning. Vid stationärt bygge exponeras byggplatsens omgivning för en långvarig byggverksamhet med tung trafik och en hel del byggavfall. Buller från byggplatsen stör vardagen för såväl boende i närområdet som de företag och personer som driver sin verksamhet eller vistas där av annan anledning.

Modulhus tillverkas under skyddade förhållanden i fabriker som normalt ligger i större industriområden. Materialspill är så gott som obefintligt då virket kan användas effektivt under tillverkningen av konstruktionens olika delar. Verksamheten sker under kontrollerad ljudnivå och påverkar därför inte vardagen för sin omgivning. Eftersom ett modulhus kan färdigställas i fabriken till nästan 100 % blir det ytterst lite kvar att göra på byggplatsen. Husgrunden byggs på plats, varefter de förbyggda modulerna monteras upp på bara några dagar. Detta gäller även för större byggnader. Efter detta är det bara installations- och inredningsarbeten som måste slutföras på byggplatsen. Tack vare detta kan till exempel en kontors- eller skolbyggnad bekvämt byggas ut med moduler även under pågående verksamhet, eftersom störningar i arbets- eller studiemiljön är minimala.

Modulbyggnadernas flexibilitet är inte minst viktig ur miljösynpunkt. Då ett traditionellt platsbyggt hus endast kan tas ner genom rivning, kan ett modulbyggt hus vid behov monteras ner och flyttas till en annan plats. Detta sparar såväl tid och pengar som de naturresurser som skulle gå åt för ett nytt husbygge på den nya platsen.

Modulära byggnader är det mest hållbara sättet att bygga nya bostäder, kontor, skolor, hotell och andra typer av hus i dagens allt effektivare och naturvänligare värld. Den snabba utvecklingen inom byggteknologin gör det dessutom möjligt att bygga allt större och högre modulära byggnader. Därför bör de som går i byggtankar överväga alternativet med prefabricerade moduler och därigenom även bidra i arbetet för en hållbar framtid.

Ta gärna kontakt med oss för en närmare diskussion om hur Astel Modular kan hjälpa ditt företag att möta framtiden med modulbyggnader.

Privacy Policy