En ny utmaning – design och tillverkning av 8-9-våningshus med trästomme

En ny utmaning – design och tillverkning av 8-9-våningshus med trästomme

En ny utmaning - design och tillverkning av 8-9-våningshus med trästomme


Astel Modular har i samarbete med bostadsbolaget Norrterna tagit på sig utmaningen att designa och tillverka träbyggnader som är 8-9 våningar höga för nya hyreshusprojekt i Karlskrona. När det är klart kommer detta att vara en fantastisk prestation. Även om träkonstruktionstekniken utvecklas snabbt är det ovanligt att se träbyggnader på över fem våningar.

Höjden är inte ett problem

Träbyggnader blir allt högre allteftersom nya hybrida tekniker utvecklas. Idag är den högsta träbyggnaden Mjøstårnet i Brumunddal nära Oslo, som är 18 våningar hög. För att ge strukturen stabilitet är våningsplanen från och med den tionde våningen och uppåt gjorda av betong, de första tio våningarna är gjorda av prefabricerade träelement.

Byggnaderna som vi utformar är lite annorlunda, främst eftersom vi inte använder träelement utan helt tillverkar moduler med en trästomme. Detta innebär att byggnadernas strukturella integritet beror på kvaliteten hos varje enskild modul.

Målet är att använda hållbara konstruktionstekniker och material och uppnå ett högkvalitativt slutresultat samtidigt som kostnaderna hålls nere. Både vi och Norrterna vet att priserna på lyxlägenheter har skjutit i taket över hela världen och projektets huvudsakliga mål är att skapa en bekväm bostadsmiljö som folk har råd med. Men för att hålla vår höga standard måste kvalitetskontrollen vara perfekt.

Våra kvalitetsstyrningsprinciper

Vissa saker som måste göras enligt reglerna. För oss är högeffektiv kvalitetsstyrning nyckeln till träbyggnadernas livslängd. Därför kompromisser vi aldrig med kvalitetskontrollprocesserna och har strikt kontroll på det interna klimatet i våra produktionsanläggningar.

Astel Modular är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 för produktion av modulbyggnader.

Vi genomför dokumenterade interna kontroller:

 • Fuktkontroller av råmaterial och byggnadsstrukturer före paketering, fuktkontroller före byggnadsarbeten på plats.
 • Intern klimatkontroll av produktionsanläggningarna (temperatur och fuktighet), vilket loggas under hela byggprocessen
 • Systemen testas av en intern inspektör före paketering

Produktionsövervakning i överenskommelse med kunden:

 • Vi genomför standardkontroller (fuktighet, brandskydd osv.)
 • Vi kan genomföra kundspecifika tilläggskontroller

Alla moduler testas av en intern inspektör på fabriken som följer en kontrollista och övervakningsavtalet. Vi genomför följande tester på fabriken:

 • Lufttäthet (genomförs vanligtvis på 10 % av modulerna). Resultaten ligger inom intervallet 0,15 – 0,3 liter per sekund per m2
 • Ljudisoleringstester
 • Tester av ventilationssystemets luftflöde
 • Tester av avloppssystemet (videor)
 • Säkerhetstester på ledningsnätet. Test av elektriska apparater, lampor och uttag.
 • Trycktester av vatten- och värmeledningar i enlighet med protokoll.

Vi kontrollerar råvarornas dokumentation vid inköp, för att säkerställa att alla material är CE-certifierade, testade och godkända.

Vi lämnar inget till slumpen och det är därför våra byggnader klarar de lokala inspektionerna vid första försöket, vilket leder till problemfria överlåtelser och goda kundrelationer.

Ledande inom prefabricerade modulbyggnader

Modulär konstruktion är framtiden för byggbranschen. Det erbjuder ett flexibelt, kostnadseffektivt, miljövänligt och snabbt sätt att skapa alla typer av strukturer. Vi är en tillförlitlig partner till våra kunder och leverantörer i hela Europa.

Vi är alltid intresserade av nya progressiva och innovativa partners som Norrterna för att hitta lösningar som leder byggbranschen i en ny hållbar riktning.

Är du intresserad av förändring och vill bygga på ett mer hållbart sätt? Hör av dig!

Privacy Policy