En ny modulär lägenhetsbyggnad i Stockholm – Vällingby

En ny modulär lägenhetsbyggnad i Stockholm – Vällingby

En ny modulär lägenhetsbyggnad i Stockholm - Vällingby


Under 2018 bidrog Astel Modular till målen för ett integrerat Stockholm genom att tillverka och installera en ny modulär lägenhetsbyggnad i Vällingbyområdet. Byggnaden beställdes för att komma ett steg närmre att uppnå stadens bostadsmål och staden gjorde en större investering för att slutföra projektet inom den fastställda tidsramen.

Eftersom bygglovet beviljats för en period på 4 år valde staden en lösning som skulle göra att de kunde skapa en bekväm och modern boendemiljö, med möjlighet att vid behov kunna flytta byggnaden om några år. Det enda hållbara alternativet som fungerar för denna typ av lösning är modulär konstruktion.

En ny modulär lägenhetsbyggnad för tillfälligt boende

Det är inte första gången vi har byggt en lägenhetsbyggnad för tillfälligt boende i Stockholm. Förra året tillverkade och installerade vi en modulbyggnad på Södermalm med en total boendeyta på 1500 m2, men vi har även byggt två lägenhetsbyggnader i Danderyd med en total yta på 2880 m2 och andra storskaliga projekt i Solna och Frösunda (se vår portfölj för mer information).

Platinanprojektet har 3 våningar med en total yta på 3600 m2. Huset är byggt av 41 två- till trerumslägenheter men har även en integrerad hiss och kontor med mötesrum. Astel Modular genomförde projektet som en nyckelfärdig lösning – byggnaden är klar för inflyttning.

Fördelarna med en modulär lägenhetsbyggnad

Det är inte svårt att förstå varför Stockholms stad har valt modulär konstruktion för att uppnå sitt mål att tillhandahålla kortsiktigt boende. ”Vision 2040 – Ett Stockholm för alla” förväntar sig att staden ska bygga 140 000 nya lägenheter. Det innebär att byggprocessen för lägenhetsbyggnader måste vara snabb och effektiv men även kostnadseffektiv.

Modulär konstruktion är ett perfekt sätt att se till att detta mål kan komma till liv. Eftersom Stockholms stadsmiljö skulle störas enormt vid byggation av upp till 140 000 lägenheter på plats erbjuder nyckelfärdiga modulbyggnader en lösning där upp till 95 % av byggnadsarbetena färdigställs utanför staden under kontrollerade anläggningsförhållanden. Det ger är en enorm miljöförbättring, eftersom modulär konstruktion skapar så gott som inget materialavfall, logistiken är effektivare och byggnadsarbetena på plats blir mindre röriga, vilket annars ofta kan ge huvudvärk för landskapsarkitektur och vilket producerar stora mängder avfall.
En modulär husfabrik är mycket effektiv. Varje anställd är specialiserad på en viss process, vi har väletablerade partners som levererar råvaror och tillverkningsprocessen på fabriken innebär strikt övervakning och många tester. Fördelen? Vår byggprocess försenas inte av vädret, vi har inga problem med arbetsstyrkan och alla råmaterial anländer i tid. Eftersom grunden och byggnaden konstrueras samtidigt färdigställer vi våra projekt upp till 50 % snabbare än konstruktion på plats och till en lägre kostnad!

Det enda som kvarstår är att frakta de de nyckelfärdiga modulerna till byggarbetsplatsen, montera dem på grunden, vilket tar några dagar och att göra vissa avslutande arbeten innan byggnaden snabbt överlämnas till sin nya ägare. Vi följer Sveriges byggnadsnormer och regler noggrant och garanterar högsta kvalitet hos våra byggnader, vilket innebär att våra byggnader vanligtvis är inflyttningsklara direkt efter vi slutfört dem. Den snabba processen att slutföra en modulbyggnad ser vanligtvis ut så här:

Astel Modular – hjälper lokala myndigheter att uppnå sina bostadsmål

Modulär konstruktion är en integrerad del för lokala myndigheter att uppfylla sina bostadsmål över hela Europa. Flexibiliteten hos modulär konstruktion gör att våra kunder kan slutföra sina projekt snabbt samtidigt som kostnaderna hålls nere och det gör det även möjligt att vid behov flytta byggnaderna. Kombinationen av dessa funktioner gör att modulära lägenhetsbyggnader är en perfekt lösning för att tillhandahålla tillfälligt boende.

När planerar du att bygga nästa fastighetsprojekt? Skulle du också kunna dra nytta av att slutföra det snabbare och till en lägre kostnad? Kontakta oss så hittar vi en modulär lösning för att uppnå dina mål och förväntningar.

Privacy Policy