Hotell och motell


Varför bygga hotell eller andra inkvarteringsbyggnader av prefabricerade moduler?

Varför bygga hotell eller andra inkvarteringsbyggnader av prefabricerade moduler?

I hotellbranschen, precis som i alla branscher, är effektiviteten extremt viktig. Ju snabbare byggnaden blir färdig för att ta emot gästerna desto snabbare börjar investeringen att betala sig. Här ligger modulbyggnaders främsta fördel framför traditionellt byggande – i snabbhet. De prefabricerade modulerna tillverkas inomhus under kontrollerade förhållanden, med användning av kvalitetsmaterial och standardiserade arbetsprocesser. Det enda som görs på byggplatsen är montering av modulerna och finisharbeten.

Huskatalog


Motell

Hotell och motell

För motellägare är deras byggnader deras företag. Astel Modular erbjuder modulära motellbyggnader så att rum kan hyras ut tidigare och lönsamhet kan uppnås snabbare än om man väljer traditionell konstruktion på plats.

Tillfälligt boende

Socialt och allmännyttigt boende

Vi skapar bekväma, välkomnande bostadskvarter oavsett antalet personer. Våra prefabricerade tillfälliga byggnader erbjuder ett snabbt, effektivt och kostnadseffektivt sätt att öka utrymmet under en tillfällig eller permanent period.

Gemenskapscenter

Socialt och allmännyttigt boende

Vi skapar bekväma, välkomnande bostadskvarter oavsett antalet personer. Våra prefabricerade byggnader erbjuder ett snabbt, effektivt och kostnadseffektivt sätt att öka utrymmet under en tillfällig eller permanent period.

Studentboenden

Studentboenden

Vi tillverkar förskolor, sociala boenden, äldreboenden, campusbyggnader osv. genom att anpassa våra projekt till olika syften. Olika sorters rum såsom enskilda studentrum, familjerum och handikappanpassade rum finns tillgängliga.