Byggbodar

Byggbodar. Personalbodar


Personalbodar

Våra flyttbara personalbodar är lätta att transportera och flexibla att montera i olika utföranden – det finns ingen gräns för hur många personalbodar man kan använda för att utöka funktionsytan. Vi producerar en mängd olika personalbodar, från byggarbetsplatskontor till personalbostäder, gemensamhetsrum, omklädningsrum, mötesrum, toaletter osv.
Personalbodarna är färdiga och redo att anslutas till vattennätet, avloppssystemet och elnätet.

Personalbodarna passar även perfekt för stora utomhusevenemang, till exempel som biljettkontor, sanitetsbyggnader, parkeringskontor samt för tillfälliga boenden. Personalbodarna passar bra när man har ett tillfälligt behov av inomhusutrymme eller boende på ställen som inte har något bygglov – för skogsarbetare mitt i skogen eller på tävlingsbanor.

Vill du ha mer information om våra personalbodar? Kontakta oss, så att vi kan skapa den bästa lösningen för dig.

Vill du ha mer information om våra hus?

  Typer av personalbodar


  Vi producerar en mängd olika personalbodar, från byggarbetsplatskontor till personalbostäder, gemensamhetsrum, omklädningsrum, mötesrum, toaletter osv. Personalbodarna är färdiga och redo att anslutas till vattennätet, avloppssystemet och elnätet.

  Tekniska specifikationer
  ViktCa 4600kg
  Transport mått2950x8570x3000
  Invändigt mått2620x8120x2400
  EL230V
  LV100 Ø
  BTA24m2
  Radiator750w
  Fönster1210×1210
  Ytterdörr vägg element900×2100

  Vi erbjuder fullt fungerande hygienbodar som uppfyller alla moderna förväntningar och krav. Det finns olika lösningar som till exempel kan innehålla omklädningsrum, toaletter och duschar eller en kombination av allihop.

  Tekniska specifikationer
  ViktCa 4600kg
  Transport mått2950x8570x3000
  Invändigt mått2620x8120x2400
  EL230V
  LV100 Ø
  BTA24m2
  Radiator750w
  Fönster1210×1210
  Ytterdörr vägg element900×2100

  Våra kontorsbodar skapas med hänsyn till behoven som ingenjörerna har på byggarbetsplatsen – de behöver ett enskilt arbetsutrymme och de behöver även vid behov bekväma mötesutrymmen. Personalbodsmodulerna är lätta att transportera och flexibla att montera eller flytta.

  Tekniska specifikationer
  ViktCa 4600kg
  Transport mått2950x8570x3000
  Invändigt mått2620x8120x2400
  EL230V
  LV100 Ø
  BTA24m2
  Radiator750w
  Fönster1210×1210
  Ytterdörr vägg element900×2100

  Våra bodar är perfekta för tillfälligt boende där det inte finns något bygglov eller när man behöver ett långtidsboende. Dessa lösningar passar bra som boende för personer som arbetar på ett utomhusevenemang, för skogsarbetare som arbetar i skift eller byggarbetare på byggarbetsplatsen.

  Tekniska specifikationer
  ViktCa 4600kg
  Transport mått2950x8570x3000
  Invändigt mått2620x8120x2400
  EL230V
  LV100 Ø
  BTA24m2
  Radiator750w
  Fönster1210×1210
  Ytterdörr vägg element900×2100

  Bodar och moduler för alla behov


  Byggbodar, personalbodar, bodetablering, kontorsbodar, bostadsbodar, hygienbodar, toalettbodar

  Astel Modular har stor erfarenhet av att tillverka olika typer av moduler och bodar

  Allt eftersom företag blir mer och mer mobila har behovet av rymliga, välutrustade och flexibla arbetsmiljöer ökat. Därför har bodar och moduler blivit enormt populära. En uppsättning multifunktionella bodar ger företag flexibilitet att skapa anpassade kontor av olika storlekar nästan överallt. Nu för tiden kan bodar vara allt från privata kontor, konferensrum, toaletter och omklädningsrum till biljettkontor och till och med bostadsutrymmen.

  För att säkerställa en hög kvalitet hos våra bodar samt våra anställdas välbefinnande är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och vi samarbetar med ID06, Byggnads och Fora.

  Vilka slags bodar producerar vi?

  Bodar kan byggas för ett visst ändamål eller ha olika typer av rum inuti en modul. En bod kan till exempel innehålla en toalett, ett kontor och ett litet konferensrum. Eller ett kök och en matsal. Bodarnas moduler och hur de kombineras och varieras kan anpassas för att uppfylla varje enskild kunds behov.

  Byggbodar. Personalbodar.

  Vi tillverkar olika typer av bodar beroende på byggföretagens behov – bodar med slitstarka ytmaterial är lätta att rengöra och kan relativt enkelt kombineras för att skapa ett utrymme som prioriterar funktionalitet i första hand. Det finns bodar som kan användas som privata kontor, konferensrum, omklädningsrum, dusch och toalett och vi kan kombinera dem enligt era behov.


  Vi producerar nya bodar för alla behov

  Våra personalbodar är färdiga och inredda i fabriken. De har ett ventilationssystem och är redo att anslutas till elnät och avloppssystem på plats.

  Bodetablering

  Vi erbjuder olika typer av enskilda bodar, men kan även skapa en komplett lösning som tar hänsyn till alla era behov på platsen. Vår bodetablering kan bestå av det antal privata kontor, konferensrum, toaletter, omklädningsrum, kök, matsalar, vilolägenheter och sovrum man önskar. Vi vill gärna diskutera vilken slutlig lösning som uppfyller alla dina behov i samarbete med dig.

  Kontorsbodar

  Ett arbetsutrymme måste även när det är i en bod ha tillräcklig belysning, trivsam inredning och tillräckligt med utrymme för att man ska känna sig bekväm. Våra kontorsbodar skapar en miljö som tillgodoser era specialisters behov, så de kan alltid göra sitt bästa. Astel Modulars kontorsbodar byggs som nyckelfärdiga lösningar, redo att monteras på önskad plats och anslutas till elnätet. Din personal behöver bara flytta in.

  Bostadsbodar

  Om det finns anställda som arbetar på en avlägsen plats uppstår ett boendebehov. En sätt att tillhandahålla boende till din personal är att använda flyttbara bostadsbodar. När man ofta måste tillhandahålla tillfälligt boende för t.ex. skogsarbetare mellan skift, personer som arbetar under ett utomhusevenemang eller byggarbetare på en byggarbetsplats, finns det helt färdiga och inredda rum tillgängliga.


  Hygienbodarna är helt inredda, möblerade och redo att anslutas till elnät, avlopps- och vattensystem.

  Hygienbodar

  Hantverkare blir ofta lite smutsiga. Det innebär att de behöver en plats att byta kläder och ta en dusch efter en lång dag med hårt arbete. Vi tillverkar fullt fungerande hygienbodar som uppfyller ett modernt omklädningsrums alla förväntningar och krav. Hygienbodarna är helt inredda, möblerade och redo att anslutas till elnät, avlopps- och vattensystem. Beroende på kundens behov kan vi kombinera ihop duschar, omklädningsrum och en toalett till en kompakt bod.

  Toalettbodar

  När många människor besöker ett evenemang eller arbetar med ett projekt behövs flera toaletter. Våra toalettbodar ger ett privat och bekvämt utrymme som tillfredsställer vardagsbehoven. Vi använder slitstarka och högkvalitativa material när vi tillverkar våra toalettbodar så att de blir lätta att använda och underhålla. Precis som våra hygienbodar är våra toalettbodar helt inredda och redo att anslutas till avlopp, vatten och el.

  Vem kan tjäna på att använda modulbodar och på vilket sätt?

  Byggföretag och fastighetsutvecklare

  Flyttbara bodar används oftast av byggföretag och fastighetsutvecklare, där det finns betydande fördelar med att använda en bod. Eftersom projektledaren och hans/hennes personal behöver finnas nära byggnationen brukar man montera ett antal kontorsbodar på byggarbetsplatsen. För att kunna ha möten på platsen brukar man lägga till en konferensrumsbod till kontorsmodulerna. Eftersom vi alla måste uträtta våra naturbehov och vill vara fräscha och rena när vi kommer hem, läggs bodar med omklädningsrum, duschar och toaletter till såväl som moduler för att äta och vila. Denna typ av modulbodskonstruktioner kan bestå av flera våningar och täcka hundratals kvadratmeter beroende på hur många byggnadsarbetare det finns i teamet. Och när byggnadsarbetena är färdiga kan hela denna infrastruktur packas ihop och transporteras till en annan byggarbetsplats på bara några dagar.

  Evenemangsarrangörer och idrottsanläggningar

  För varje utomhusevenemang finns det flera inomhusrelaterade frågor som man måste tänka på: vilken är t.ex. den bästa lösningen för biljettkontor? Var ska alla människor gå på toaletten? Var ska kommentatorer och annan personal arbeta om det inte finns något bygglov? Och hur ska man lösa boendefrågan om det är ett evenemang som pågår i flera dagar på en avlägsen plats?

  Alla dessa problem kan lösas med hjälp av flyttbara bodar. Vi tillhandahåller kontorsbodar, toalettbodar, bostadsbodar och kan kombinera olika lösningar ditt företags olika behov. Flexibiliteten hos flyttbara bodar innebär att alla dessa problem kan lösas  med en engångsinvestering i väl genomtänkta och tillräckligt utrustade bodar.

  Företag som flyttar ofta

  Eftersom olika popup-företag blir alltmer populära och man inte vill vara bunden till en plats kan modulära kontorsbodar vara den lösning som ger ditt företag möjlighet att flytta runt och samtidigt bevara sin arbetsmiljö. Men oftare är det mer traditionella företag som har ett säsongsbetonat arbete eller ett arbete som avslutas på en plats och sedan börjar om på en annan plats som skulle tjäna på att använda flyttbara bodar. Förutom byggföretag innefattar detta skogsbruksföretag, där de anställda arbetar i skift och behöver ett bekvämt boende nära sin arbetsplats, vilket kan fås genom att använda bostadsbodar. Flyttbara bodar kan även vara användbart för bönder som har mycket personal som behöver boende och en bekvämlighetsinrättning under den korta skördperioden.


  Våra personalbodar och är redo att anslutas till elnät på plats

  Nya flyttbara bodar för alla behov

  Om du någon gång skulle behöva en flyttbar bod får du gärna kontakta oss – vi tillverkar bodar enligt högsta kvalitetsnormer och för alla behov.

  Astel Modular har över 20 års erfarenhet av att tillverka modulbyggnader vilket innefattar hundratals hus och tiotusentals trädgårdshus. För att se vår fullständiga portfölj och be om referenser får du gärna kontakta oss via kontaktformuläret.

  Privacy Policy