Portfölj

Modulbyggnader för B2B-kunder - slutförda arbeten

PuuByygeli

Turun Puubyygeli består av två prefabricerade lägenhetsbyggnader i Åbo stad och färdigställdes i samarbete med NCC Suomi Oy.

Projektet består av totalt 70 lägenheter (44 i en byggnad och 26 i den andra) och har en boyta på 2 232 m2.

Under hela projektet följde vi noga de finländska riktlinjerna ”Kuivaketju-10” vad gäller fuktsäkerhet. Riktlinjerna fokuserar på 10 huvudsakliga risker vad gäller fukt och genom att förebygga dessa risker kan över 80 % av kostnaderna för fuktskador minskas.

För att slutföra projektet som underleverantör till NCC Suomi Oy genomgick vi en godkänd kvalitetsrevision. Detta gav oss tillstånd att bli officiell underleverantör och leverantör till NCC.

Astel Modulars första radhusprojekt i Stockholm. Själva projektet har:

  • 18_34 – en byggnad med 6 radhuslägenheter
  • 18_35 – 18 lägenheter En inte helt standardmodulbyggnad, eftersom mitten av byggnaden är byggd av väggelement, inte hela moduler.
  • 18_37 – en byggnad med 7 radhuslägenheterProjektets totala volym är cirka 2 000 m2. Projektet slutfördes i tre steg på mindre än ett år och överläts till kunden sommaren 2021.

Grimsta 1:2

Våren 2021 byggde vi ett projekt i samarbete med AB Stockholmshem. Projektet består av två byggnader:

  • Hus A – 3 351 m2, 26 lägenheter
  • Hus B – 865 m2, 15 lägenheter

Fasaderna är täckta med fasadskivor av cembrit och trä, lägenheterna har elvärme och oberoende ventilationssystem.

Ett nytt studentboende i Järfälla. Byggnaden är avsedd för studenter som studerar i Stockholm. Modulerna består av enheter med ett kök och ett badrum för fyra studentrum.

Lägenheterna är ljusa och öppna och fokus har lagts på materialval och förvaringsutrymmen. Modulerna byggdes och fraktades som helt färdiga enheter redo för installation.

Fäboden, Stockholm

En ny lägenhetsbyggnad som uppfyller standarden ”Miljöbyggnad Silver” har slutförts i samarbete med Andersson Company Byggnads AB. Projektets totala volym är 5 500 m2 och består av två byggnader.

Femvåningsbyggnadens två första våningar har en solid betongkonstruktion, medan de andra våningarna består av prefabricerade moduler med trästomme. Detta är också anledningen till att installationsperioden är något längre än vanligt.

De nya lägenheterna uppfyller Silvernivån för certifieringen Miljöbyggnad. Det är ett bevis på att fastighetsutvecklaren, tillverkaren och byggföretaget är engagerade i att lösa miljöproblem och bryr sig om byggnadens boendemiljö och dess boende.

Skogsgläntan, Karlskrona

I samarbete med det svenska bostadsbolaget Norrterna producerar vi ett lägenhetsbyggnadsprojekt som är en bra balans mellan hållbar byggnadskonstruktion och hög kvalitet.

Stora fönster, öppna planlösningar och naturligt trä gör att projektet passar vackert in i omgivningen och gör det till ett fantastiskt ställe att spendera tid tillsammans med vänner och familj.

Målet med projektet är att erbjuda lyxiga bostäder till ett rimligt pris, som gör dem åtkomliga för alla.

Vårt nästa steg på den norska marknaden är ett nytt modulärt lägenhetsprojekt i Harstad, Norge. Projektet består av fem byggnader, som var och en har en bostadsyta på cirka 1000 m2. Vi börjar arbetet med den första lägenhetsbyggnaden och arbetet kommer antagligen pågå under 2019-2021.

Målet med projektet är att skapa lyxiga bostäder samtidigt som kostnaderna för byggarbetet hålls nere. Detta utan att kompromissa med byggnadernas integritet och för att kunna skapa en lyxigare inredning.

Icon Kristalli Ilves

Astel Modular ska börja tillverka ett av de största  lägenhetsbyggnadsprojekten i Finland, vilket kommer att byggas av prefabricerade moduler med träregelstomme. Astel Modular är projektets huvudentreprenör – det är första gången en baltisk modulär husfabrik leder ett projekt av denna skala i Finland.

Projektet består av 300 lägenheter i nio modulära lägenhetsbyggnader, fyra våningar höga. Projektets totala yta är 12 030 m2 och kommer att byggas under 2019 och 2020 och erbjuda en modern boendemiljö med vacker arkitektur till många familjer.

Under 2018 tillverkade och installerade Astel Modular en ny modulär lägenhetsbyggnad i Vällingbyområdet i Stockholm. Byggnaden beställdes för att komma ett steg närmre att uppnå stadens bostadsmål och Stockholm stad gjorde en större investering för att slutföra projektet inom den fastställda tidsramen.

Platinanprojektet har 3 våningar med en total yta på 3 600 m2. Huset har 41 två- till trerumslägenheter och även en integrerad hiss och kontor med mötesrum. Astel Modular genomförde projektet som en nyckelfärdig lösning – byggnaden var klar för inflyttning direkt efter installationsarbetena avslutats.

Bony Kästa

Under 2019 kommer Astel att slutföra ett projekt med tre lägenhetsbyggnader i Huddinge. Husen innehåller totalt 59 lägenheter, med en total yta på 2 285 m2.

Installationsarbetena planeras vara färdiga till hösten 2019.

Under 2019 tar sig Astel in på den norska modulbyggnadsmarknaden med tre nya projekt. Det första är en lägenhetsbyggnad med totalt 52 nya lägenheter. Lägenhetsbyggnaden är konstruerad i syfte att tillhandahålla boende för de som arbetar på skidresorten.
Förutom lägenheter har byggnaderna även ett gemensamt utrymme med kök, tvättstuga, gym och andra fritidsanläggningar. Projektet färdigställs som en nyckelfärdig lösning.

Nya modulära lägenhetsbyggnader i Stockholm, Södermalm

Södermalms kommun beställde nya lägenhetsbyggnader för att integrera nya invånare som kommer till området och behöver någonstans att bo. De 22 hyresrätterna är byggda som nyckelfärdiga lösningar. Astel Modular har även byggt grunden.

Den modulära lägenhetsbyggnaden är byggd enligt högsta brandsäkerhetsstandard och har ett hisschakt av betong som har integrerats i de prefabricerade trämodulerna.

Svedjaren är ett pågående projekt 2019 som beräknas vara klart under det första halvåret. Projektet består av fyra byggnader, två av dem är tvåvåningsbyggnader och de andra två modulära lägenhetsbyggnader med fyra våningar.

Byggnadens totala yta är 3 250 m2 och är uppdelad på femtio två- till trerumslägenheter, men även kontor och mötesrum. Varje våning har sin egen tvättstugemodul för kollektiv användning.

Fasaderna är täckta med olika toner av fasadskivor av typ cembrit. De modulära lägenhetsbyggnaderna skapar en lugn innergård med grönska och asfalterade gångar som förbinder byggnaderna.

Modulära hyresrätter i Stockholm, Frösunda. 2017 slutförde Astel Modular ett projekt med 60 lägenheter som en nyckelfärdig lösning. Utmaningen låg i att bygga de modulära konstruktionerna så att de tål den höga ljudvolym som omgivande trafik orsakar. Vi byggde speciella väggkonstruktioner och använde fönster och dörrar med högre ljudmotstånd för att få ner ljudnivån.

Modulära lägenhetsbyggnader i Danderyd, Stockholm

Den första delen av projektets två delar slutfördes i november 2017. Astel Modular byggde 4 modulära lägenhetsbyggnader som bestod av totalt 51 lägenheter. Vi tog över arbetet när grunden var klar och byggde en nyckelfärdig lösning. De modulära byggnaderna innehåller hyresrätter som erbjuder en snabb och flexibel lösning för kort- och långsiktigt boende.

I januari 2017 avslutade Astel Modular ett projekt som bestod av 112 nyckelfärdiga lägenheter i Solna, Stockholm. Hyresrätterna konstruerades av prefabricerade moduler. Vi byggde rumsmodulerna i vår estniska husfabrik och transporterade dem till Sverige för snabb installation på plats

En av de mest extrema installationerna av modulära par och radhus. I januari 2017 slutförde vi installationen av modulbyggnader i Hudiksvall. Väderförhållandena satte konstruktionen och arbetslaget på prov – temperaturen låg på under 20 minusgrader och det var över 1 meter snö. Husen färdigställdes som nyckelfärdiga lösningar.

Hyresrätter i Danderyd, Stockholm

I slutet av maj 2018 slutförde Astel Modular ett projekt som består av totalt 4 hus och 51 lägenheter. Hyresrätterna ligger i Danderyd, i Stockholms utkant och är den andra delen av Danderyds modulära projekt (den första delen slutfördes i november 2017). Astel Modular slutförde arbetet som en nyckelfärdig lösning från grunden och upp.

Konstruktion av ett komplex i Frankrike

En kund från Frankrike ville beställa två studentbyggnader med 48 rum från vår produktionsenhet. Vi designade och tillverkade 96 fabriksfärdiga och möblerade rumselement till enskilda studentrum.

Konstruktion av modulära privata hus i Tyskland
Modulär tvåvåningshustillverkning, transport och konstruktion för en privat kund i Frankfurt, Tyskland. Huset monterades på en dag, med start på morgonen och alla sex moduler var installerade på kvällen.

Restaurang i Vasa
Kunden beställde väggelement och takstolar tillsammans med installationen.

Konstruktion av ett radhus med 8 lägenheter i Tuusula, Finland
Kunden beställde en sommarstuga i Finland. Vi tillverkade huset av väggelement i vår fabrik i Viljandi och installerade det på plats. Vi tillhandahöll tillverkningen av väggelement, transport, installation och visst konstruktionsarbete.

Paide familjehus, Estland – ett samarbetsprojekt mellan Estland och Schweiz
Ett familjehus i Paide som på uppdrag av Socialdepartementet byggdes i samarbetsprojektet mellan Estland och Schweiz. Huset använder utrymmet effektivt – 132 m2 nettoyta rymmer 5 sovrum, ett kök-vardagsrum och flera förrådsutrymmen, vilket ger en bekväm livsmiljö för upp till tio personer. Genomtänkta tekniska lösningar håller husets underhållskostnader så låga som möjligt. Installationen av modulerna på den färdiga grunden genomfördes under en dag.
Privacy Policy