Astel Modular ska börja tillverka ett av de största modulära lägenhetsbyggnadsprojekten i Finland

Astel Modular ska börja tillverka ett av de största modulära lägenhetsbyggnadsprojekten i Finland

Astel Modular ska börja tillverka ett av de största modulära lägenhetsbyggnadsprojekten i Finland


Astel Modular ska börja arbetet med ett nytt bostadsfastighetsprojekt i Riihimäki, Finland.

Det nya modulära lägenhetsprojektet består av 300 lägenheter i 9 lägenhetsbyggnader med en total bostadsyta på 12 030 m2, vilket gör det till ett av de största modulära byggprojekten med träram i Finland. Projektets hus är fyra våningar höga och projektets totala kostnad ligger på 24 200 000 miljoner euro, vilket även innefattar arkitektplanering, teknisk planering, trädgårdsanläggning, konstruktion av infrastruktur, grund mm.

Astel Ltd, VD Raul Kinks säger: ”Detta är en fantastisk chans att visa vilken effektivitets- och kvalitetsnivå prefabricerad modulkonstruktion kan uppnå för bostadsfastighetsutvecklare. Som en av de största trä- och modulhustillverkare i Baltikum är det på tiden att vi leder ett projekt av denna skala. Vi är glada över att påbörja arbetet med projektet, vilket kommer att bli ett viktigt landmärke i vårt arbete som tillverkare av prefabricerade modulbyggnader – och vi är även glada över att börja samarbeta med fastighetsfonden ICON, som är projektets utvecklare.

Astel Modular kommer att vara huvudentreprenör för projektet som påbörjar byggnadesarbetet 2019 och pågår till 2020. Det är första gången en baltisk modulär husfabrik leder ett projekt av denna skala i Finland.

Varför Astel Modular?

Astel Modulars mål har alltid varit att skapa storskaliga fastighetsprojekt för företagskunder – fastighetsutvecklare, hotellbranschen, lokala myndigheter osv. Vi har skapat och optimerat våra produktionsprocesser för att bygga effektivt. Den repetitiva karaktären hos storskaliga modulbyggnader gör produktionen snabbare, men gör det även möjligt för oss att beställa alla råvaror i stora volymer så att tillverkningsprocessen påskyndas ännu mer. Efter att ha byggt flera lägenhetskomplex i Skandinavien är det nu dags att utmana oss själva och delta i skapandet av ett av Finlands största modulära lägenhetsprojekt.

Vi söker alltid efter varaktiga, långsiktiga partnerskap som gör våra kunder nöjda och där vi kan utföra vårt arbete effektivt. Vi välkomnar alltid tekniska chefer och experter till våra produktionsanläggningar för att kontrollera vårt arbete och genomföra regelbundna tester för att säkerställa högsta kvalitet hos våra byggnader – goda resultat uppnås genom samarbete.

Erfarenhet. Kvalitet. I tid: Astel

Astel Modular utvecklar, designar, producerar, levererar och installerar modulbyggnader. Vi fokuserar på att exportera våra byggnader till den skandinaviska marknaden, främst Sverige och Finland. Med en produktionskapacitet på upp till 35 000 m2 per år kan vi producera stora modulära projekt på relativt kort tid.

Astel har en lång tradition av tillverkning av hus med träregelstomme: delar av Astel Group startade träbyggnadsproduktionen redan för 70 år sedan. Astel Group har över 200 anställda och 2018 låg omsättningen på över 27,5 miljoner euro.

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 vad gäller försäljning, design och produktion av modulhus, vilket innebär att våra produktionsanläggningar har en strikt kontrollerad, övervakad och registrerad miljö. Vi genomför kontinuerligt interna tester av byggkvaliteten hos våra moduler och levererar våra projekt i tid. Eftersom vi kan tillverka våra modulbyggnader som nyckelfärdiga lösningar, slutförs 95 % av konstruktions- och slutarbetena i vår fabrik.

Vi är mycket glada över att börja arbeta med projektet eftersom vi har kunskap, erfarenhet och kapacitet för att leverera det i tid och med stil.

När planerar du att bygga nästa fastighetsprojekt? Kontakta oss så att vi kan diskutera hur modulär konstruktion kan gynna dina affärsmål.

Privacy Policy