Astel kommer att producera modulära lägenhetsbyggnader certifierade enligt Silvernivån för Miljöbyggnad

Astel kommer att producera modulära lägenhetsbyggnader certifierade enligt Silvernivån för Miljöbyggnad

Astel kommer att producera modulära lägenhetsbyggnader certifierade enligt Silvernivån för Miljöbyggnad


Astel Modular har ingått ett avtal med Andersson Company Byggnads AB för att producera nya bostadsrätter i Stockholmsområdet. Planeringsarbetet har påbörjats och arbetet kommer att genomföras under 2020. Projektets totala volym är 5 500 m2 och består av två byggnader som färdigställs en i taget.

Andersson Company har gott anseende i Stockholm och i Sverige i allmänhet och skapar vackra hem med målet att påverka samhället på ett positivt sätt. Astel Modular är glada över att dela denna vision och uppfylla de höga kvalitetsstandarder som Andersson Company har blivit kända för.

De nya bostadsrätter uppfyller kraven på Silvernivån för certifieringen Miljöbyggnad

Eftersom båda företagen har hållbarhet som ett av sina mål produceras de nya lägenhetsbyggnaderna så att de uppfyller Silvernivån i Miljöbyggnadsstandarden.

Miljöbyggnad är en miljöcertifiering för byggnader i Sverige. Miljöcertifiering innebär att produktions- och byggnadsarbetena granskas av en tredje part – Sweden Green Building Council – som bedömer processens miljöprestanda.

Granskningen omfattar totalt sexton olika värden som utvärderas noggrant innan certifieringen utfärdas. En uppföljningskontroll genomförs två år senare för att säkerställa att allt fortfarande fungerar som det ska.

De viktigaste kriterierna är relaterade till inomhusmiljön – luftkvalitet, ventilation, kvävedioxids- och radonnivåer osv. Även byggnadens energieffektivitet och dess byggmaterial granskas och utvärderas.

Det finns tre nivåer för certifieringen Miljöbyggnad – Guld, Silver och Brons

Certifieringen har tre nivåer – Guld, Silver och Brons. Bronsnivån innebär att byggnaden är byggd enligt lagkrav och befintliga rekommendationer. För att få Bronscertifikatet granskar rådet att alla viktiga kriterier för certifieringen verkligen har uppfyllts.

Silvercertifiering innebär att byggnaden presterar en bra bit över de fastställda standarderna och detta är i allmänhet målet för alla nya byggnader som strävar efter att certifieras enligt Miljöbyggnad. Det är ett bevis på att fastighetsutvecklaren, tillverkaren eller byggföretaget är engagerade i att lösa miljöproblem och bryr sig om boendemiljön. De viktigare kriterierna som skiljer Silver från Brons är bättre solskydd, bättre ljudmiljö och högkvalitativ ventilation.

Kraven för Guldnivån är ännu högre och i detta fall är även de boendes åsikt viktig. Efter att ha bott eller arbetat i byggnaden i två år måste även dessa personer tänka på byggnaden som en Guldbyggnad – annars uppfylls inte kriterierna.

Astel Modular och Andersson Company avser att uppfylla kriterierna för Silvercertifiering. Genom att använda modulär konstruktion, miljövänliga konstruktionsmetoder samt genom att skapa ett hälsosamt inomhusklimat är det möjligt att göra det.

Astel – hållbara och miljövänliga modulbyggnader

Den enda framtida vägen för byggnadsbranschen är hållbarhet. Astel har redan brytt sig om boendemiljön och producerat byggnader på ett miljövänligt sätt under de senaste årtiondena. Allteftersom kraven på byggkvalitet, energieffektivitet och miljömedvetenhet blir högre och högre är det kanske dags att ta en titt på vad modulär konstruktion har att erbjuda jämfört med traditionell konstruktion på plats. Kontakta oss – vi visar gärna vägen.

Privacy Policy