Astel Group är en ISO 9001- och ISO 14001-certifierad tillverkare av modulbyggnader. Vad innebär det för våra kunder?

Astel Group är en ISO 9001- och ISO 14001-certifierad tillverkare av modulbyggnader. Vad innebär det för våra kunder?

Astel Group är en ISO 9001- och ISO 14001-certifierad tillverkare av modulbyggnader. Vad innebär det för våra kunder?


Astel Group är mycket stolta över att vara certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 vad gäller design, produktion och försäljning av modulbyggnader. Det låter imponerande, men vad betyder det egentligen? Vad innebär det för våra kunder och varför är det så viktigt?

ISO 9001 – Kvalitetsstyrning

ISO 9001 är kort och gott den internationella standarden för ett kvalitetsstyrningssystem. Det används av organisationer inom olika områden för att visa att de kan göra produkter som uppfyller kundernas krav, men som även uppfyller olika normer. Det visar också att det finns en förmåga för kontinuerlig förbättring. För att certifieras måste företaget uppfylla kraven i ISO 9001-standarden.

När det gäller Astel har vi ett ISO 9001-certifikatet för konstruktion, produktion och försäljning av modulbyggnader. Det innebär att vi ständigt reviderar vårt arbetssätt för att tillhandahålla byggnader av högsta möjliga kvalitet och som uppfyller våra kunders förväntningar. Det är viktigt att veta att certifikatet inte gäller produkter utan processer. Det innebär att vi alltid kan replikera och även förbättra våra produkter, eftersom vi alltid lär oss och tillämpar nya och bättre produktionssätt.

Vi har ett speciellt sätt att designa våra byggnader för att kunna genomföra våra kunders idéer och tillgodose deras behov, samtidigt som vi tillhandahåller en hög kvalitet. Detsamma gäller försäljningsprocesser, kundsamarbete och kundservice. ISO 9001-certifikatet är ett bevis på vårt engagemang att uppnå bästa möjliga slutresultat.

ISO 14001 – Miljöledningssystem

Byggbranschen är generellt sett en bransch som har en stor miljöpåverkan. Det innebär att det är mycket viktigt att reglera alla de verksamheter som har en direkt och betydande inverkan på miljön. ISO 14001 är ett systematiskt sätt att kontrollera dessa aspekter. Även om modulär konstruktion i sig självt är ett av de mest hållbara och miljövänliga sätt att bygga, är det fortfarande viktigt att minimera produktionen av avfall, transportrelaterade föroreningar samt alla övriga aspekter som storskaliga produktionsprocesser medför.

ISO 14001-systemet utformades för att företag skulle bli mer medvetna om sitt miljöansvar och hantera riskerna.

Astel försöker alltid finna nya sätt att ytterligare minska produktionsprocessernas miljöpåverkan. Vi:

  • Använder alla våra råvaror i största möjliga utsträckning.
  • Beställer alla material i stora volymer för att minska transportens miljöpåverkan
  • Försöker påverka miljön på byggplatsen så lite som möjligt
  • Hanterar våra produktionsresurser och vår fabriksmiljö för att säkerställa effektivitet osv.

Det är allt viktigare att bevara miljön inom byggbranschen och det är det enda hållbara sättet för framtiden. ISO 14001-certifikatet visar att vi inte bara tänker framåt vad gäller våra affärsmål, utan också vad gäller den miljö vi arbetar i.

Hur drar våra kunder nytta av våra ISO-certifierade processer?

ISO-processhanteringssystemen har inte gjorts bara för att skapa processhanteringssystem. De ser till att produktionen sker så ansvarsfullt och effektivt som möjligt. Detta är mycket viktigt för våra kunder, eftersom det sparar tid, pengar och ger en bra känsla, när det hjälper både oss och dem att uppfylla företagets sociala ansvar vad gäller att bevara vår miljö.

Astel – modulär konstruktion som det är meningen att det ska göras

Förutom ISO 9001- och ISO 14001-certifikat försöker vi alltid hitta sätt att som är bra för både anställda och kunder, men vi vill också ha pålitliga partners på alla ställen vi är verksamma. I Sverige samarbetar vi med Byggnads och Fora och alla våra anställda är registrerade i ID06-systemet. I Finland anses Astel Modular vara en tillförlitlig partner (Luottetava Kumppani) till både kunder och leverantörer och i Norge är vi registrerade i StartBANK.

Oavsett om du vill bygga i Skandinavien eller någon annanstans i Europa är Astel en pålitlig partner för ditt modulära konstruktionsprojekt. Vi vill alltid förbättra och växa tillsammans med våra kunder och samarbetspartners för att förändra den modulära konstruktionen idag och i framtiden. Vill du veta mer om våra processhanteringsprinciper eller modulära byggprojekt? Kontakta oss via kontaktformuläret nedan.

Privacy Policy