Modulhus från Estland


Astel Modular har specialiserat sig på att tillverka och bygga stora modulära strukturer såsom flerfamiljshus, hotell, motell, skolor, daghem, serviceboenden, studentbyggnader osv. Förutom att konstruera nya modulbyggnader passar modulär konstruktion dessutom perfekt till att bygga ut redan konstruerade strukturer.

Eftersom modulbyggnader byggs i fabriker blir de aldrig försenade av dåliga väderförhållanden och produceras alltid inom utsatt tid. Dessutom kan förberedelse av byggarbetsplatsen – till exempel att gjuta grunden – även ske samtidigt som modulbyggnaden konstrueras i fabriken.

Genom att modulbyggnader konstrueras i en fabrik påverkar de miljön minimalt. Produktionen skapar mindre avfall och det förekommer inga högljudda arbeten på byggarbetsplatsen, vilket skulle kunna störa det lokala samhället. De prefabricerade modulerna transporteras och monteras på grunden på bara några dagar. Vi garanterar hög kvalitet på våra modulbyggnader eftersom vi är certifierade enligt standarderna ISO 9001 och ISO 14001 vad gäller försäljning, design och produktion av modulhus.

Precis som med allt annat i livet är erfarenhet viktigt. Vi har byggt hundratals modulhus och tiotusentals trädgårdshus. Vi har genomfört storskaliga modulära projekt på kort tid eftersom modulär konstruktion gör det möjligt att producera enligt strikta kvalitetsstandarder på mycket kort tid. Astel Modular är en effektiv och pålitlig partner för fastighetsutvecklare, kommuner och andra kunder som tillhandahåller boenden eftersom vi snabbt kan producera hela kvarter av hög kvalitet, samtidigt som vi håller nere kostnaderna.

Studentcampus

Studentboenden

Se mer

Hotell

Hotell och motell

Se mer

Ändamålsenliga hyreshus

Modulbyggnader

Se mer

Flerbostadshus

Modulbyggnader

se mer

Huskatalog


De som funderar på att utveckla flerbostadshus bör överväga modulär konstruktion. Detta alternativ erbjuder inte bara ett snabbare byggsätt med samma standard som traditionella byggnader, utan en modulär konstruktion tillåter dessutom att man bygger fler enheter till en lägre kostnad.

Motell

Hotell och motell

För motellägare är deras byggnader deras företag. Astel Modular erbjuder modulära motellbyggnader så att rum kan hyras ut tidigare och lönsamhet kan uppnås snabbare än om man väljer traditionell konstruktion på plats.

Studentcampus

Studentboenden

Studenthemmet på bilden består av två byggnader och är konstruerad av 96 prefabricerade och fabriksinredda enskilda studentrum. Byggnaden som syns på bilderna transporterades till Frankrike för installation. Vi utformar och bygger studentboenden efter kundens behov av våningar och rum. Konstruktionsegenskaper väljs i samarbete med kunden för att möta de boendes behov.

Hotell

Hotell och motell

Hotell är på ett naturligt sätt bättre lämpade för att inte byggas på plats på grund av de repetitiva rumsstorlekarna och planritningarna. Den modulära byggprocessen förkortar det övergripande konstruktionsschemat avsevärt, vilket leder till snabbare inflyttning och snabbare avkastning på investeringen.


Modulbyggnader från en husfabrik


Astel Modular tillverkar prefabricerade modulbyggnader med träram i Estland. Vi är specialiserade på att producera stora byggnader såsom flerfamiljshus, hotell, skolor, studentcampus, serviceboenden osv. till företagskunder. Den modulära teknik som vi har utvecklat genom åren gör att vi snabbt och kostnadseffektivt kan bygga både nya byggnader från grunden samt bygga ut redan befintliga byggnader.

Vårt mål är att tillverka modulbyggnader som passar vart och ett våra företagskunders ändamål och med den flexibilitet som modulbyggnation erbjuder är detta möjligt.

Över 20 års erfarenhet av modulära kvalitetsbostäder

Som med allt annat i livet spelar erfarenhet en stor roll. I vårt fall hjälper det oss att bygga snabbare, effektivare och till högre kvalitet. Vår portfölj omfattar hundratals hus och tiotusentals trädgårdshus och vi har under de senaste 20 åren även exporterat dem inom Europa, till Asien och även till Australien. Vi har nyligen producerat modulära flerfamiljshus till flera projekt i Stockholmsområdet. Det mest anmärkningsvärda är ett projekt i Danderyd, där vi byggde 8 flerfamiljshus med totalt 102 lägenheter i två etapper. Vi har även nyligen slutfört ett annat projekt med 60 nyckelfärdiga lägenheter i Frösunda och ett projekt med 22 hyreslägenheter i Södermalm.


Nya modulära lägenhetsbyggnader i Stockholm, Södermalm

Vår höga kvalitet och flitiga arbetsmoral har gett oss certifieringarna ISO 9001 och ISO 14001 för försäljning, utformning och produktion av modulhus. I Sverige samarbetar vi med byggnadsarbetareförbundet, som står för byggnadsarbetarnas rättigheter samt Fora, som hanterar arbetstagarförsäkringar. Alla våra anställda är registrerade i ID06-systemet. I Finland är vi en Tillförlitlig partner (Luottetava Kumppani) och i Norge är vi registrerade i StartBANK, vilket är ett bevis på att vi är en tillförlitlig partner för både kunder och leverantörer.

Hur bygger vi?

Alla våra byggnader är konstruerade utanför byggarbetsplatsen under kontrollerade anläggningsförhållanden. Vid konstruktion av modulbyggnader används samma material och man följer samma koder och normer som vid traditionell konstruktion på plats. Den mest dramatiska skillnaden och en av de viktigaste faktorerna som skiljer modulär konstruktion från konstruktion på plats är hastigheten. Modulbyggnader slutförs upp 50 % snabbare. Idealiskt sett producerar vi hela byggnader från prefabricerade moduler, vilka har färdigställts och inretts i fabriken, men även andra alternativ är möjliga. När ett modulhus väl är monterat på plats går det nästan inte att urskilja från andra byggnader.

Standardiserad konstruktion i fabriker utanför byggplatsen eliminerar väderberoende förseningar, minskar risken för arbetsskador dramatiskt och gör att vi kan hålla oss inom fastställda tidsramar. Förberedelserna på byggplatsen, i huvudsak att konstruera grunden, kan ske medan modulerna konstrueras i fabriken – vilket minskar den totala byggtiden avsevärt.

Modulbyggnader uppfyller de strängaste kvalitetsnormer

Prefabricerade moduler måste ha mycket hög kvalitet eftersom modulerna måste klara av repetitiv lastning på fordon, transport på lastbilar och fartyg samt monteringsprocessen på grunden. Efter alla dessa processer måste byggnaderna fortfarande uppfylla byggnadskoder och normer. Eftersom varje enskild modul har byggts starkare tenderar den slutliga byggnaden att vara av ännu högre kvalitet än traditionella byggnader som konstruerats på plats.

Konstruktion i fabrik minimerar även byggprocessens inverkan på miljön. Byggnadens ram är vanligtvis gjord av trä, vilket är en förnybar naturresurs. Standardiserad produktion producerar minimalt med avfall eftersom de flesta material är återvinningsbara. Bortsett från att konstruera grunden är den faktiska monteringen av prefabricerade moduler på byggplatsen endast några dagar. Det innebär att väldigt lite avfall genereras på byggarbetsplatsen, den kräver mycket färre aktiviteter i omgivningen och den skapar minimalt med buller. Det enda som kvarstår efter modulerna monterats är vissa inredningsarbeten och trädgårdsanläggning.

Standardiserad och snabb produktion, effektiv materialanvändning och specialiserad arbetskraft hjälper oss att snabbt färdigställa modulhus samtidigt som kostnaderna hålls nere. För en företagskund innebär detta lägre kostnader och snabbare inflyttning utan att man drar ner på kvaliteten och detta är den främsta anledningen till att modulär konstruktion har blivit allt mer populärt.

Vem kan tjäna på en modulbyggnad?

Eftersom vi bygger olika typer av modulbyggnader för företagskunder finns det fördelaktiga faktorer för flera olika typer av kunder. Hur kan en modulbyggnad gynna ditt företag eller ditt projekt?


Repetitivitet är nyckeln till snabb produktion och lägre kostnader

Fastighetsutvecklare och investerare

Planerar du att bygga ett flerfamiljshus? Eller ett helt kvarter? Eller kanske ett helt område med parhus och radhus? Modulär konstruktion uppfyller all dina behov. Vi kan bygga modulbyggnader med flera våningar och om det finns flera liknande byggnader är det ännu bättre eftersom upprepning i modulär konstruktion bidrar till att man kan bygga ännu snabbare. Fler enheter till en lägre kostnad är alla utvecklares dröm. Modulär konstruktion gör att man kan flytta in snabbare vilket ger snabbare avkastning på investeringen. Kontakta oss om du vill veta mer om fördelarna för fastighetsutvecklare och investerare!

Hotell- och motellägare – hotellbranschen

Fler enheter, lägre kostnader, snabbare inflyttning. Det låter som en perfekt lösning för hotell- och motellägare som vill expandera sin verksamhet! Hotellbranschen är perfekt för modulbyggnader på grund av rummens repetitiva storlek och utformning. Repetitivitet är nyckeln till snabb produktion och lägre kostnader, eftersom allt kan beställas i stora kvantiteter och produktionen kan standardiseras och inövas så att den blir mer och mer perfekt. Allt detta innebär att produktionstiden är mycket kortare, vilket i sin tur leder till lägre arbetskostnader, snabbare inflyttning och snabbare avkastning på investeringen. Låter det bra? Kontakta oss så att vi kan diskutera hur vi kan hjälpa dig att utveckla ditt företag.

Lokala myndigheter och kommuner

I vår globaliserade värld rör människor mycket på sig och tyvärr är många av dem flyktingar som söker efter bättre livskvalitet och nya möjligheter långt från sitt ursprungliga hem. Många lokala myndigheter och kommuner i hela Europa har gett en hjälpande hand, men de har ibland svårt att hitta tillräckligt med boenden. Många av dem har redan märkt hur modulbyggnation kan hjälpa till att lösa problemet med boenden på kort eller lång sikt och vi har byggt flera av de modulära flerfamiljshus som exempelvis har beställts av kommuner i Stockholmsområdet .

Modulär konstruktion är ett snabbt, effektivt och kostnadseffektivt sätt att lösa problem på kort eller lång sikt. Ta en titt på vår portfölj för att se några av de lägenhetsbyggnader och modulbyggnadskomplex som vi har tillverkat, transporterat och monterat på plats.

Vilka typer av lösningar tillhandahåller modulbyggnation?

Den modulära konstruktionens flexibilitet gör det möjligt att producera många olika former av hus. När modulerna transporteras från produktionsanläggningen till byggplatsen kan de även transporteras till andra ställen. Prefabricerade moduler är ett perfekt sätt för att bygga ut redan befintliga strukturer genom att lägga till rum eller en helt ny byggnadsdel. Det finns ingen gräns för vad man kan uppnå med modulär konstruktion – fler och fler flervåningsmodulhus byggs. Den högsta modulbyggnaden med träram finns i Norge och är 14 våningar hög och har också byggts av ett estniskt företag.

Hela bostadsområden med flerfamiljshus, radhus och parhus kan byggas utanför byggplatsen. Och modulära personal- och kontorsbodar ger företagen ännu större flexibilitet att konstruera och bygga om sina kontor enligt sina behov och tillhandahålla kortvarigt boende eller andra byggnader för tillfällig användning. Bodar används även som kortvarigt boende på platser där det inte går att få bygglov.

Vilka slags modulbyggnader tillverkar vi?

Beroende på kundens behov och modulbyggnadens syfte kan vi erbjuda en rad olika typer av byggnader. Liknande byggprocess och teknik används, men det finns vissa skillnader i rummens funktionalitet, tillgänglighet, rumsplaner och planlösningar.

Modulära lägenhetsbyggnader

Vi skapar olika lägenhetsbyggnader för olika kunder och olika ändamål. Vi kan till exempel tillverka ett flerfamiljshus med 2-4 rumslägenheter som är rymliga och där familjer kan bo bekvämt. Till en investerare kan vi konstruera en mikrolägenhetsbyggnad där funktionalitet prioriteras. Till en kommun kan vi tillverka och montera en lägenhetsbyggnad som är utformad som ett studenthem – där flera boenden delar kök och badrum osv. Möjligheterna till olika ändamål är flexibla och vi försöker alltid hitta ett sätt som passar våra kunders behov och önskemål.

Hotell tillverkade av moduler

Hotell är en typ av modulbyggnader där vi kan kombinera våra två största styrkor: 1) skapa repetitivt utformade rum och 2) skapa relativt små, men funktionella och mysiga utrymmen. Modulära hotell är perfekta för hotellägare som snabbt vill utveckla sin verksamhet eller som vill bygga nya hotell på andra platser. Modulära hotell är dessutom billigare för de som just ger sig in i hotellbranschen – i sådana fall är modulär konstruktionsteknik perfekt för att skapa en byggnad, därefter bygga ut den och så småningom eventuellt bygga ännu en byggnad.


Hotell av moduler

Modulära motell

För att erbjuda ett prisvärt boende behöver man en prisvärd byggnad av hög kvalitet. Om du vill bygga ett nytt motell finns det knappt något bättre alternativ än att satsa på en modulbyggnad. Precis som hos hotell består motell av rum med repetitiv storlek och utformning som gör att tillverkningen kan förenklas, går snabbt och att kostnaderna kan hållas relativt låga jämfört med konstruktion på plats.

Skolor, förskolor och andra modulära utbildningsbyggnader

Vi kan på tre olika sätt hjälpa till att skapa miljöer där man kan studera. Det första sättet är att tillverka flyttbara klassrum, vilket kan behövas då ett tillfälligt behov av mer utrymme uppstår. Det andra sättet är att bygga ut befintliga strukturer genom att lägga till prefabricerade modulära klassrum eller andra nödvändiga rum. Och det tredje sättet är att skapa en rymlig och inspirerande utbildningsbyggnad från grunden.

Modulbyggnation är den bästa metoden när man vill bygga ut befintliga strukturer, eftersom det medför minimala störningar för omgivningen. Detta innebär att det vid behov är möjligt att skapa ytterligare modulära utrymmen under skolårets gång.

Äldreboenden och serviceboenden

Serviceboenden ses som en av de bästa lösningarna för den äldre befolkningen. På detta sätt kan de ha kvar sin frihet och värdighet samtidigt som det stöd och den vård som vid behov kan behövas finns tillgänglig. Att serviceboenden och äldreboenden har blivit allt mer populära har gett modulbyggandet en större plats, eftersom det är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att tillhandahålla högkvalitativt boende. Våra äldreboendeprojekt består av öppna utrymmen och välutrustade vardagsrum som efterliknar bekvämligheten som finns i ett hem. Vi kan lägga till nästan vilken bekvämlighet och funktion som man kan tänka sig – från rullstolsvänliga rum och badrum till eleganta matsalar och gemensamma utrymmen.

Parhus och radhus

Parhus och radhus är en bra lösning för personer som vill ha lite avskildhet och en känsla av att äga sitt eget hus, samtidigt som de vill ha kvar lägenhetens bekvämlighet. Detta innebär att det finns en efterfrågan på parhus och radhus som fastighetsutvecklare försöker tillfredsställa. Astel modular kan tillverka rumsmoduler som motsvarar ett helt bostadsområde inom några månader eller flexibelt bygga en liten by genom att använda den senaste tekniken inom tillverkning och logistik.

Studentboenden och studentcampus

Studentboenden är unika när det gäller hur effektivt de utnyttjar utrymmet. Om till exempel 10-12 personer bor i 5 separata rum men delar ett kök och ett badrum kan man skapa bostäder för fler personer på en mindre byggnadsyta. Modulteknik är flexibelt när det gäller att skapa layouter för studentboenden och vi kan lägga till nästan hur många rum som helst i en enhet.


Husmodulerna monteras på en färdig grund med hjälp av kranar och ett professionellt monteringsteam

Tillfälligt boende och allmännyttiga bostäder

Om det finns ett plötsligt behov av boende, till exempel vid en katastrof, är modulbyggnadstekniken ett av de bästa sätten för att tillhandahålla kortsiktigt boende. Det är flexibiliteten som är nyckeln – när behovet av utökat boende minskar kan modulbyggnader transporteras någon annanstans och monteras på en annan grund. På detta sätt är våra byggnader effektiva och även miljövänliga.

Modulhus har blivit ett populärt alternativ för lokala myndigheter och kommuner när de behöver finna en lösning på behovet av allmännyttiga bostäder. Förenklat är det bokstavligen som att bygga hus från legobitar – varje kund kan bestämma hur många och vilken typ av rum de behöver, vi tillverkar modulerna enligt planerna och monterar dem på grunden.

Multifunktionella flyttbara bodar

Ibland måste kontor, bostäder, toaletter eller andra typer av rum ofta flyttas runt – till exempel byggnadskontor. De flyttas till byggarbetsplatsen för att användas som kontor för projektledningsgruppen och flyttas ibland runt på byggarbetsplatsen flera gånger med utbyggnader och flyttas när projektet är klart till nästa byggarbetsplats. Flyttbara bodar kan ha många syften – de kan användas som kontor med konferensrum, som lounger, bostäder, omklädningsrum, toaletter, biljettkontor osv. Ibland används flyttbara bodar till kortvarigt boende på platser där det är omöjligt att få bygglov för stugor – till exempel vid skogsarbeten eller sportbanor. Möjligheterna är nästan oändliga – kontakta oss och vi tillverkar en flyttbar bod som passar dina behov.

Astel Modular – modulbyggnader med snabb leverans till rimliga kostnader

Modulbyggnation är framtiden för byggbranschen. Det erbjuder ett flexibelt, kostnadseffektivt, miljövänligt och snabbt sätt att skapa alla typer av strukturer. Vi är en tillförlitlig partner till alla våra kunder och leverantörer i hela Europa – kontakta oss ​​så att vi kan diskutera vilka fördelar modulbyggnader kan ha för ditt företag.

För att se vår fullständiga portfölj och be om referenser får du gärna kontakta oss via kontaktformuläret som du finner här.

Privacy Policy