Om oss

Astel Modular


Modulhus. Modulbyggnader. Prefabricerade byggnader. 

Astel Modular utformar och tillverkar energisnåla prefabricerade modulhus i modern arkitektur. Vi bygger modulerna i vår husfabrik och installerar dem på plats med minsta möjliga trafik, damm och oljud.

Våra styrkor är vår djupa ingenjörskunskap och vår långa erfarenhet av att tillverka och designa modulära hus, i kombination med vår flexibilitet och våra goda kundrelationer.

Våra två husfabriker har 75 anställda på en total produktionsyta på 8000 m2. De flesta av husfabrikens processer överförs från byggplatsen till produktionsenheten, vilket minskar risker förknippade med vädret och förenklar logistik och projekthantering. Vi erbjuder snabb leverans och håller alltid våra tidsfrister samtidigt som vi håller nere kostnaderna. Vi erbjuder våra tjänster till utvecklare, byggföretag och andra företagskunder.

Vi använder endast högkvalitativa och miljövänliga material i våra produktions- och konstruktionsprocesser, vilket återspeglas i byggnadens kvalitet och dess underhållskostnader. Våra arkitekter och ingenjörer har designat över 450 hus.

Astel Modular producerar energisnåla hus med vacker arkitektur och smarta planlösningar. Vi kan försäkra dig om våra byggnaders höga kvalitet eftersom Astel Modular är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 vad gäller försäljning, design och produktion av modulhus.

En kund från Frankrike ville beställa två studentbyggnader med 48 rum från vår
produktionsenhet.

En kund från Frankrike ville beställa två studentbyggnader med 48 rum från vår produktionsenhet. Tiden för att färdigställa var orealistiskt kort, speciellt eftersom ingenjörs- och arkitektlösningarna endast var delvis utvecklade.

Kunden hade kontaktat flera andra tjänsteleverantörer, men bestämde sig för oss tack vare vår flexibilitet och tidsfristen.

För att färdigställa projektet i tid utformade våra ingenjörer mer än 1100 tekniska ritningar på en mycket kort tid. När utkasten var klara godkändes de av kunden.

Projektet genomfördes trots det snäva schemat och de halvfärdiga ritningarna. För att uppnå bästa resultat ska dock arkitekt- och ingenjörsutkast helst redan vara klara innan produktionen startar.

Vi tillverkade och transporterade 96 rumselement för enskilda sovrum till platsen.

BILD 1.
Huvudentreprenören bygger grunden på platsen:

BILD 2.
Tillverkningsprocessen av 96 moduler i vår produktionsenhet:

BILD 3.
Modulerna precis innan de lastas på fordonen:

BILD 4.
Installation och byggnadsabeten:

BILD 5.
Den färdiga byggnaden:

Christian Saar

Projektledare, BAS-U och BAS-P kvalifikationer
Sverige, Astel AB

Raul Kinks

VD
Astel OÜ, Astel Modular OÜ

Heros Kressa

Försäljningschef
Astel OÜ

Priit Pütt

Direktionsledamot, Fabrikschef

Kaidu Kontkar

Installations- och byggnadschef, BAS-U och BAS-P kvalifikationer

Vill du ha mer information om våra hus?


Astel AB

Montering och byggnation av modulbyggnader

christian.saar@astelmodular.se
+46 (0) 70 23 00 475

Danderydsgatan 18, Stockholm
Reg.no 559092-4139

Astel Modular OÜ

Produktion av Modulbyggnader

info@astelmodular.se
+46 (0) 70 23 00 475

Tööstuse tee 3, Estland, 61715
Reg.no 12441488

Privacy Policy